ŠTATISTIKA

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v januári 2013

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu ďalej klesá

30. januára 2013 

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2012

Tempo medziročného rastu priemyselnej produkcie sa v novembri 2012 oproti predchádzajúcim mesiacom výrazne spomalilo. Stavebná produkcia pokračovala vo výraznom medziočnom poklese. Zamestnanosť medziročne vzrástla v štyroch sledovaných odvetviach, relatívne najviac vo vybraných trhových službách. V ostatných odvetviach klesla. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla vo väčšine sledovaných odvetví. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach, v stavebníctve, vo vybraných trhových službách a v maloobchode.

21. januára 2013 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2012

Medziročná inflácia v decembri 2012 dosiahla v úhrne hodnotu 3,2 %,

14. januára 2013 

Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roka 2012

V zahraničnom obchode sa v novembri 2012 podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 294,2 mil. Eur.

9. januára 2013 

Vývoj hospodárstva SR v októbri a za desať mesiacov roku 2012

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v októbri oproti októbru 2011 vzrástol o 8,1 %.
Stavebná produkcia za desať mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 klesla o 11,9 %

20. decembra 2012 ,

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2012

Medziročná inflácia v novembri dosiahla v úhrne hodnotu 3,4 %

16. decembra 2012 

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2012

V 3. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 4 583 mil. Eur

8. decembra 2012 

Vývoj hospodárstva SR v septembri a za deväť mesiacov roku 2012

Priemyselná produkcia si udržiavala vysokú dynamiku medziročného rastu. Stavebná produkcia pokračovala vo výraznom medziročnom poklese. Zamestnanosť medziročne vzrástla v štyroch sledovaných odvetviach. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla vo väčšine sledovaných odvetví.

20. novembra 2012 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 3. štvrťroku 2012 oproti 3. štvrťroku 2011 zvýšil v stálych cenách o 2,2 %.

15. novembra 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2012

Medziročná inflácia v októbri dosiahla v úhrne hodnotu 3,8 %

12. novembra 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS