FINANCIE

Analýza Rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026

Analytický komentár

10. februára 2024 

Priority Ministerstva financií SR na rok 2024

Minister financií Ladislav Kamenický považuje za základnú prioritu Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) pre rok 2024 postupný návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu. V rámci zdravej a trvalo udržateľnej rozpočtovej politiky zadefinovalo MF SR túto prioritu aj do Programového vyhlásenia vlády SR na nasledujúce štyri roky. MF SR však bude zároveň dbať aj o to, aby neklesala životná úroveň ľudí na Slovensku.

9. februára 2024 

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk   

Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %.

5. februára 2024 

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk

Bratislava, 31. január 2024 – Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %.

31. januára 2024 

Návrh konsolidačných opatrení na rok 2024

Ministerstvo financií SR dnes predstavilo balík konsolidačných opatrení, ktoré by mali pomôcť pri zostavení štátneho rozpočtu na budúci rok.

5. decembra 2023 

MF SR predstavilo možné opatrenia na ozdravenie verejných financií

Dokument obsahuje takmer 100 rôznych opatrení v celkovom objeme takmer 10 miliárd eur. Ten bude ponúknutý novej vláde, ako odborný podklad k príprave rozpočtu.

5. októbra 2023 

Sankcie dlhovej brzdy sa dodržiavajú skôr formálne, je dôležitá jej modernizácia a zosúladenie s výdavkovými limitmi

Tlačová správa

2. septembra 2023 

Ako prenos kapitálových výdavkov medzi rokmi ovplyvňuje ich čerpanie v rozpočte

Pre rok 2023 sú spolu so schváleným rozpočtom k dispozícii zdroje v celkovom objeme viac než 2,3 miliardy eur.

11. augusta 2023 

O téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky vedieme odborné diskusie

Cieľom je identifikácia prípadných rizikových skupín klientov a hľadanie vhodných riešení.

11. augusta 2023 

MF SR navrhuje globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku

Zavedenie minimálnej úrovne zdaňovania zamedzí presun ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením.

7. augusta 2023 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS