ŠTATISTIKA

Zverejnenie publikácie Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Štatistický úrad SR informuje, že vo štvrtok 21. decembra 2023 nad rámec Edičného plánu 2023 zverejní publikáciu Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023.

8. decembra 2023 

Spoločnosť postavená na kvalitných dátach je cieľom novej spolupráce štatistického úradu a slovenských univerzít

Spolupráca podporí na školách kritické myslenie a vedecké projekty z oblasti štatistiky. Pre Štatistický úrad SR bude prínosom inovatívny prístup mladej generácie, ktorá bude participovať na konkrétnych projektoch oficiálnej štatistiky.

8. decembra 2023 

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2023

Pokles dôvery podnikateľov v priemysle zatienil rastúci optimizmus v službách a u spotrebiteľov

3. októbra 2023 

Stavebná produkcia v júni 2023

Stavebná produkcia v júni sa udržala v pluse, zrýchlili stavebné práce na inžinierskych sieťach, naopak výstavba budov spomalila

10. augusta 2023 

Priemyselná produkcia v júni 2023

Priemysel v júni prešiel do plusu, rástla väčšina jeho odvetví

10. augusta 2023 

Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov 2022

Zahraničný obchod skončil po pol roku opäť v pluse, najmä kvôli výraznému zvýšeniu vývozu automobilov

8. júla 2022 

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022

Rast cien v priemysle síce vďaka energetike spomalil, ale vo väčšine odvetví priemyslu aj v poľnohospodárstve sa ceny zvyšovali aj naďalej

29. júna 2022 

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2022

Slovenská ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku o 3,1 %, jej výkonnosť sa vrátila na úroveň pred pandémiou

7. júna 2022 

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vo februári 2022

Inflácia vo februári dosiahla 9 %, doplácali sme ďalej na potraviny a pohonné hmoty, aj na januárovú úpravu cien energií

16. marca 2022 

Slovenská republika v číslach 2021

Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR

16. novembra 2021 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS