ŠTATISTIKA

Vlaňajší rok poznačený pandémiou zredukoval na Slovensku firmy z oblasti obchodu a živnostníkov

Celkový počet aktívnych podnikov podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástol o 4,8 %.

18. marca 2021 

Priemyselná produkcia v novembri prekvapila vyšším rastom

Medziročný rast prišiel po deviatich mesiacoch poklesu, pričom tempo rastu bolo najvyššie od júla 2019.

11. januára 2021 

Opatrenia druhej vlny pandémie podlomili výrazne dôveru podnikateľov v službách

Spomedzi piatich sledovaných oblastí však dôvera v slovenskú ekonomiku mierne stúpla v priemysle aj v stavebníctve.

27. novembra 2020 

Každý druhý podnik uvažuje o krátení pracovného času, s prepadmi tržieb bojovalo 88 % firiem

Osobitný prieskum ŠÚ SR v kľúčových odvetviach ekonomiky SR – v priemysle, obchode, stavebníctve a vo vybraných službách.

29. júna 2020 

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2020

V marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil celkový vývoz tovaru o 18,5 %

8. júna 2020 

Pomôžte nám kvantifikovať rozsah dopadov na život krajiny

Bude potrebné prijať ďalšie opatrenia, na to budú nevyhnutné hodnoverné štatistické údaje.

8. júna 2020 

Životné minimum narastie o 2,2 %, ŠÚ SR poskytol dáta pre rozhodovanie o jeho navýšení

Zvýšenie životného minima sa dotýka väčšiny občanov, pretože je určujúce pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov a pre rôzne premenné v rámci daňového systému.

29. mája 2020 

Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji ocitla na hojdačke pesimizmu a optimizmu

Priemysel, obchod a občania v máji prejavili sklony k optimizmu, ale v službách sa dôvera prepadla na ďalšie historické dnoCelková dôvera podnikateľov a spotrebiteľov k súčasnému a budúcemu stavu ekonomiky v krajine sa v máji naďalej znižovala. Po aprílových prudkých nárastoch pesimizmu však došlo v piatom mesiaci aj k prejavom optimizmu a to v priemysle, čiastočne aj u spotrebiteľov a v obchode. Naopak pesimistickejšie videnie reality a budúcnosti sa prejavilo v službách a v stavebníctve. Vyplýva to z údajov dnes zverejnených Štatistickým úradom SR.

Trojmesačný kĺzavý priemer zastrešujúceho ukazovateľa – Indikátora ekonomického sentimentu (IES) po sezónnej úprave v máji oproti minulému mesiacu klesol o 11,6 bodu na hodnotu 72,2, čo predstavuje najnižšiu zaznamenanú hodnotu indikátora vôbec s výnimkou mája 2009, kedy sa naplno prejavila finančná kríza. V súhrne indikátor prierezovo zachytáva názory podnikateľov zo štyroch ekonomických oblastí – priemysel, stavebníctvo, maloobchod, služby a piatou oblasťou sú názory spotrebiteľov – občanov. Tri z piatich zložiek indikátora zaznamenali v máji posun k optimizmu.

„Podnikatelia aj spotrebitelia citlivo reagovali na všetky opatrenia súvisiace s koronavírusom. Májové odpovede reflektujú skutočnosť, že boli zbierané po prvej fáze uvoľňovania opatrení a počas druhej a tretej fázy uvoľňovania. Prieskum v apríli sa realizoval ešte pred uvoľňujúcimi opatreniami,“ uviedla Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík.

Hodnota IES zaostávala v máji za úrovňou dlhodobého priemeru o 31,1 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 23 bodov.

Tri z piatich zložiek ukázali malý optimizmus

V máji 2020 sa prieskumu zúčastnilo 1524 podnikateľov a reprezentatívna vzorka 1 200 obyvateľov SR vo veku 16 a viac rokov. Celkový pohľad poskytli čiastkové indikátory za päť zložiek.

Indikátor dôvery v priemysle naznačil rast optimizmu v odvetví a dosiahol hodnotu -28,7 (+13,6 percentuálneho bodu voči aprílu). Súviselo to s vyššou očakávanou produkciou v najbližších troch mesiacoch.

Indikátor dôvery v stavebníctve klesol na úroveň -47,0 a signalizoval ďalší pokles dôvery v odvetví, teda rast pesimizmu (-2,5 p. b. oproti predchádzajúcemu mesiacu). Výsledok ovplyvnilo nepriaznivejšie hodnotenie celkovej úrovne objednávok.

28. mája 2020 

Prebytok zahraničného obchodu vo februári dosiahol 73 mil. eur

Kumulatívne za prvé dva mesiace tohto roka tak prebytok zahraničného obchodu predstavoval 126,4 mil. eur a bol tak medziročne nižší o takmer 307 mil. eur.

9. apríla 2020 

Slováci minú z mesačnej výplaty najviac na bývanie a potraviny

Slováci v minulom roku viac šetrili na vzdelávaní, ako aj na rekreácii a kultúre.

13. februára 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS