BANKY

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk   

Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %.

5. februára 2024 

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk

Bratislava, 31. január 2024 – Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %.

31. januára 2024 

O téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky vedieme odborné diskusie

Cieľom je identifikácia prípadných rizikových skupín klientov a hľadanie vhodných riešení.

11. augusta 2023 

Zisk bánk za 1. polrok 2023 nie je mimoriadny, v porovnaní s okolitými krajinami je podpriemerný. Jeho pokles by bol zlou správou pre ekonomiku aj ľudí.

Na základe aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska dosiahlo 25 bánk za prvý polrok 2023 čistý zisk vo výške 564,618 miliónov eur.

7. augusta 2023 

Upozornenie NBS na zneužívanie mena Národnej banky Slovenska

Uppozornenie

12. júna 2023 

Eximbanka sa stáva strategickým partnerom Rady slovenských exportérov

Cieľom je efektívnejšia podpora slovenských podnikateľov na zahraničných trhoch.

28. apríla 2023 

Šéfku Eximbanky Zuzanu Kalivodovú odvolali

Novým generálnym riaditeľom sa stáva Marián Janočko.

29. decembra 2022 

Podiel domáceho základného imania v bankách je pod šiestimi percentami

Podiel zahraničného základného imania na celkovom upísanom základnom imaní tuzemských bánk predstavoval na konci septembra 94,3 %.

28. decembra 2022 

Banky sú podľa NBS dostatočne silné zvládnuť aj prípadné šoky

Kapitálová primeranosť bankového sektora sa v porovnaní s letom minulého roka znížila, naďalej sa však nachádza nad svojimi predkrízovými úrovňami.

21. decembra 2022 

NBS zatiaľ nemení bankám úroveň kapitálu

Banky sú dostatočne kapitálovo vybavené, aby dokázali zvládnuť aj prípadné straty z existujúcich rizík.

21. decembra 2022 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS