BANKY

Vytvorenie centrálneho registra účtov je podľa odborníkov zásah do súkromia

Návrh ide podľa advokátskej kancelárie nad rámec nevyhnutného a primeraného, zároveň neodôvodnene zasahuje do súkromia a veľmi citlivých údajov bežných osôb.

15. apríla 2021 

Slovenskému bankovému odvetviu agentúra Moody’s zmenila výhľad z negatívneho na stabilný

Výhľady bankových systémov európskych krajín sa zlepšili.

1. apríla 2021 

Zatiaľ nie je problém so splácaním úverov po ukončení odkladu splátok

Bankový sektor je podľa národnej banky dobre pripravený.

31. marca 2021 

Upozornenie na FEB Bank

| Informácia pre verejnosť

24. marca 2021 

V prvom mesiaci banky na Slovensku zarobili cez 53 mil. eur

Čisté úrokové výnosy klesli a čisté výnosy z poplatkov a provízií nepatrne stúpli.

26. februára 2021 

Skupinový zisk Slovenskej sporiteľne vlani poklesol o 40 %

Vplyv pandémie sa vo výsledkoch skupiny prejavil najvýraznejšie pri tvorbe opravných položiek k úverom.

26. februára 2021 

Eximbanka bude mať nových členov dozornej rady, pôvodných vláda odvolala

Novou členkou dozornej rady Eximbanky sa okrem iných stáva aj Lenka Ostrožlíková, ktorá od roku 2005 pracovala na ministerstve financií.

25. februára 2021 

Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Banková rada NBS dňa 22. 1. 2021 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %.

22. januára 2021 

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov sa rozhodla opätovne potvrdiť výrazne akomodačné nastavenie menovej politiky.

22. januára 2021 

Po prechodnom období sa menia aj cezhraničné platby medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Poskytovatelia platobných služieb v EÚ budú musieť poskytovať viac informácií o klientovi, ktorý posiela platby do Spojeného kráľovstva.

18. januára 2021 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS