PROJEKTY

NFP314011L717

Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

6. júna 2018 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS