PROJEKTY

NFP314011L717

Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

6. júna 2018 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS