PROJEKTY

NFP314011L717

Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

6. júna 2018 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS