PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Medzinárodná investičná banka bude spolupracovať s Radou slovenských exportérov

Potvrdzuje to ambíciu sprístupniť slovenským exportérom všetky možné výhody a možnosti financovania.

2. septembra 2021 

Zníženie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb bude stáť niekoľko miliónov eur

Kabinet schválil návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch, ktoré už fyzické a právnické osoby nemusia orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.

26. mája 2021 

Pod dočasnou ochranou je deväť spoločností

V apríli povolili súdy dočasnú ochranu iba jednému družstvu.

6. mája 2021 

Pandémia prehĺbila negatívny pohľad podnikateľov na kvalitu podnikateľského prostredia

Podnikateľská aliancia Slovenska zaznamenala v druhom polroku minulého roka najhoršie vnímanie kvality podnikateľského prostredia od roku 2012.

6. mája 2021 

Reštart slovenskej ekonomiky bude závisieť aj od účinných opatrení vlády

Podľa Správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike je nevyhnutné sa neodkladne zamerať na odstraňovanie neopodstatnených regulačných a finančných bariér, byrokracie, nákladového a časového zaťaženia, na zabezpečenie stability a predvídavosti podnikateľského prostredia.

14. apríla 2021 

Správy o stave podnikateľského prostredia v SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ju predkladá na Úrad vlády SR každoročne do konca marca.

12. apríla 2021 

Nezabudnite na výmenu autentifikačných údajov v eKase

Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.

1. apríla 2021 

Vláda sa podľa podnikateľov nedostatočne venuje riešeniu ich problémov

Zhoršujúca sa pandemická situácia spôsobila, že vláda míňala príliš veľa kapacít na „hasenie“ vzniknutých problémov.

24. marca 2021 

Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva

Pandémia podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska a inštitútu INEKO výrazne zhoršila podmienky na podnikanie a ak by sa mal opakovať rok 2020, polovica oslovených podnikateľov by dokázala prežiť len pár mesiacov, najviac jeden rok.

11. marca 2021 

Kabinet posunul splatnosť sociálnych odvodov do 30. júna tohto roka aj za február

Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent.

24. februára 2021 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS