ČLÁNOK
Od septembra ubudnú podnikateľom ďalšie povinnosti, do platnosti vstupuje druhé podnikateľské Kilečko
30. augusta 2022

Od septembra ubudnú podnikateľom na Slovensku ďalšie povinnosti. Do platnosti totiž vstupuje druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. Kilečko 2. Legislatívu schválila vláda ešte začiatkom februára tohto roka, parlament ju odobril v polovicu júna. Cieľom je podľa Ministerstva hospodárstva SR znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania.

Z takmer 2 500 podnetov, ktoré rezort dostal od podnikateľov, sa do materiálu napokon dostalo 198 opatrení. Ide o zmeny, ktoré vytvárajú priaznivejšie podnikateľské prostredie, avšak zároveň nemajú významný vplyv na rozpočet verejnej správy. „Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti,“ objasňuje rezort.

Súčasťou opatrení je napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene z pôvodných 60 na 30 dní, zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Ďalej sa zavádza právo dodávateľa elektriny či plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy.

Zároveň sa zdobrovoľňuje zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrane obchodne spoločnosti a ruší podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení. Taktiež sa predlžuje oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z dvoch na štyri roky od jej založenia.

Ministerstvo hospodárstva už pritom pracuje na treťom balíku opatrení. Začiatok príprav potvrdilo koncom júna tohto roka. Aktuálne prebiehajú návštevy jednotlivých rezortov. Osobnú podporu materiálu sľúbil aj premiér Eduard Heger. Kilečko 3 by podľa vtedajších informácií malo byť parlamentom prijaté v pomerne krátkom čase. Malo by zároveň ísť o doteraz najväčší balík zmien. Kilečko 1 a Kilečko 2 spolu upravili alebo úplne odstránili 313 konkrétnych záťaží na podnikateľské prostredie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS