MAKROEKONOMIKA

Ekonomika dočasne spomalená kvôli boju s infláciou, silnejšie oživenie sa očakáva od polovice budúceho roka.

Makroekonomická prognóza – aktualizácia o hodnotenie prognózy MF SR

26. septembra 2023 

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022

Rast cien v priemysle síce vďaka energetike spomalil, ale vo väčšine odvetví priemyslu aj v poľnohospodárstve sa ceny zvyšovali aj naďalej

29. júna 2022 

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2022

Slovenská ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku o 3,1 %, jej výkonnosť sa vrátila na úroveň pred pandémiou

7. júna 2022 

Pri porovnaní nárastu hrubého dlhu patrí Slovensko ku krajinám s najvyšším nárastom

Pri čistom dlhu sa Slovensko nachádza mierne pod priemerom.

24. apríla 2022 

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vo februári 2022

Inflácia vo februári dosiahla 9 %, doplácali sme ďalej na potraviny a pohonné hmoty, aj na januárovú úpravu cien energií

16. marca 2022 

Ekonomika SR v treťom štvrťroku 2021 si udržala mierne rastúci trend

HDP medziročne vzrástol o 1,3 %

16. novembra 2021 

Výkonnosť slovenskej ekonomiky sa vlani znížila

Ekonomika sa v závere roka dokázala naštartovať napriek druhej vlne pandémie.

5. marca 2021 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Október 2020

29. októbra 2020 

HDP v druhom štvrťroku kleslo medziročne o 12,1 %, výsledok prevýšil očakávania

V bežných cenách sa v druhom štvrťroku vytvorilo HDP v objeme 21,211 mld. eur.

14. augusta 2020 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Súčasťou komentára je  prehľad kľúčových indikátorov podľa typu rizika, ich hodnotenie  ako aj prehľad domácich a relevantných zahraničných rozhodnutí v tejto oblasti.

20. júla 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS