ČLÁNOK
Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022
29. júna 2022

Počas piateho mesiaca sa rast cien v stavebníctve relatívne spomalil, ale ceny živočíšnych a najmä rastlinných produktov v poľnohospodárstve rástli výrazne ďalej.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v máji 2022 medziročne vyššie o 40,9 %. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako pred rokom o 76,1 % a v ťažbe a dobývaní o 37,9 %. V samotnej priemyselnej výrobe, ktorá zastrešuje viacero kľúčových výrobných odvetví, boli ceny medziročne vyššie o 21,4 %, čo bola vyššia hodnota ako v apríli.

Spomedzi odvetví priemyselnej výroby bol vysoký rast cien zaznamenaný najmä vo výrobe ropných produktov o 92,3 %, v chemickom priemysle  o 57,6  %, vo výrobe z dreva a papiera o 33,1 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabaku s rastom ceny o 23,7 %.

Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku klesli o 4,4 %. V súhrne od začiatku roka však ceny v tomto sektore medziročne vzrástli o 37,9 %. Najviac sa zvýšili ceny za dodávku elektriny a plynu o 75,3 %.

Ceny priemyselných výrobcov na export medziročne vzrástli o 23,6 %. Vyššie boli ceny energií, najmä však ceny za dodávku elektriny a plynu o 121,5 % a za dodávky vody a odpadov o 136,1 %.

V medzimesačnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov na export vzrástli o 0,5 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 24,8 %, dodávky vody a odpadov o 9,6 % a priemyselnej výroby o 2,4 %. Klesli ceny za dodávky elektriny a plynu o 17,2 %.

V súhrne za päť mesiacov roka 2022 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 22,3 %. Najdynamickejšie vzrástli  ceny za dodávky vody a likvidáciu odpadov o 156,8 % a dodávky elektriny a plynu o 131 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V máji boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 33,3 %. Vyššie ako v rovnakom období minulého roka boli ceny rastlinných výrobkov o 58 % a tiež živočíšnych výrobkov o 19,3 %.

Z rastlinných výrobkov sa zvýšili ceny obilnín o 70,6 %. Zo živočíšnych výrobkov vzrástli ceny jatočnej hydiny o 37,4 % a ceny surového kravského mlieka o 20,3 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 24,2 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 39,6 %, živočíšnych výrobkov o 11,6 %.

Ceny prác a materiálov v stavebníctve

Ceny stavebných prác vzrástli medziročne o 17,3 %, v porovnaní s aprílom 2022 boli drahšie o 1 %. V súhrne za päť mesiacov roka 2022 rast cien stavebných prác dosiahol 18,3 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 31,8 %, v porovnaní s aprílom 2022 boli vyššie o 2,5 %. V súhre od začiatku roka medziročný rast dosiahol 27,8 %.

Ilustračný obrázok – graf

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS