MAKROEKONOMIKA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 2. štvrťroku 2014

V 2. štvrťroku 2014 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 o 2,5 %.

14. augusta 2014 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2014

V júni 2014 sa medziročná inflácia znížila v úhrne o 0,1 %.

14. júla 2014 

Eurostat odhaduje júnovú infláciu v eurozóne vo výške 0,5 %

Podľa predbežných údajov sa najviac zvýšili ceny v segmente služieb.

30. júna 2014 

Nová makroekonomická databáza NBS

NBS na svojej internetovej stránke sprístupnila testovaciu verziu makroekonomickej databázy.

16. júna 2014 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2014

V máji 2014 sa medziročná inflácia v úhrne nezmenila. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,2 % a čistá inflácia 0,3 %.

12. júna 2014 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

apríl 2014

14. mája 2014 

Mesačný bulletin NBS

apríl 2014

30. apríla 2014 

Slovensko znížilo deficit pod 3 % HDP

Deficit verejných financií Slovenska v minulom roku podľa aktuálnej jarnej notifikácie Eurostatu dosiahol 2,77 % hrubého domáceho produktu. Dlh verejnej správy stúpol na vyše 55 % výkonu ekonomiky.

24. apríla 2014 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v februári 2014

Vo februári 2014 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu -0,1 %, jadrová inflácia 0,3 % a čistá inflácia 0,2 %.

12. marca 2014 

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2014

V januári 2014 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 228,6 mil. Eur pri medziročnom raste o 8,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 9,9 % na 4 904,3 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 324,2 mil. Eur (o 39,7 mil. Eur nižšie ako v januári 2013). Poznámka: údaje sú v bežných […]

12. marca 2014 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS