Autor: ‘Rada pre rozpočtovú zodpovednosť’

Ekonomika dočasne spomalená kvôli boju s infláciou, silnejšie oživenie sa očakáva od polovice budúceho roka.

Makroekonomická prognóza – aktualizácia o hodnotenie prognózy MF SR

26. septembra 2023 

Sankcie dlhovej brzdy sa dodržiavajú skôr formálne, je dôležitá jej modernizácia a zosúladenie s výdavkovými limitmi

Tlačová správa

2. septembra 2023 

Ako prenos kapitálových výdavkov medzi rokmi ovplyvňuje ich čerpanie v rozpočte

Pre rok 2023 sú spolu so schváleným rozpočtom k dispozícii zdroje v celkovom objeme viac než 2,3 miliardy eur.

11. augusta 2023 

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,6 mld. eur

Oproti novembrovej prognóze došlo k zníženiu schodku o 175 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 3 598 mil. eur (3,3 % HDP).

23. decembra 2022 

Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k balíčku opatrení

odpoveď na žiadosť Kancelárie prezidenta SR

8. júna 2022 

Rok 2022 začína s nízkym rizikom pre deficit

Semafor január 2022

31. januára 2022 

Pravidlo o vyrovnanom rozpočte a pripravované limity verejných výdavkov potrebujú nezávislého arbitra

Doterajšie skúsenosti naznačujú, že pravidlo, kedy MF SR vyhodnocuje, či samotné MF SR spĺňa podmienky zákona, nie je ideálne.

23. decembra 2021 

Diskusia o zavedení školného na verejných vysokých školách by mala byť súčasťou diskusie o vysokoškolskej reforme

Ekonómia zdôrazňuje význam motivácie jednotlivcov a spôsobov nastavenia motivačných mechanizmov pre konanie ľudí. Aj vo vzdelávacom systéme môže zmena motivačných mechanizmov zásadným spôsobom zmeniť jeho fungovanie.

21. decembra 2021 

Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024

Dodatok na základe zmien, ktoré nastali od schválenia Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 Vládou SR.

30. novembra 2021 

KRRZ znižuje odhad deficitu na 6,82 mld. eur

Semafor júl 2021

28. júla 2021 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS