ČLÁNOK
Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19
20. marca 2020

Úvodná informácia

Tento dokument pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Vzhľadom na rýchlo meniacu sa situáciu ide o materiál, ktorý bude RRZ aktualizovať v závislosti od dostupnosti nových informácií o ekonomickom vývoji, dostupnosti administratívnych dát o nákladoch spojených s týmto vývojom alebo na základe opatrení prijatých vládou. V tejto fáze je preto potrebné tieto informácie vnímať ako veľmi predbežné až indikatívne, nepredstavujú odhad alebo prognózu, ale len možný vývoj pri rôznych scenároch a predpokladoch.

Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19

Úvodná informácia Tento dokument pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Vzhľadom na rýchlo meniacu sa situáciu ide o materiál, ktorý bude RRZ aktualizovať v závislosti od dostupnosti nových informácií o ekonomickom vývoji, dostupnosti administratívnych dát o nákladoch spojených s týmto vývojom alebo na základe opatrení prijatých vládou. V tejto fáze je preto potrebné tieto informácie vnímať ako veľmi predbežné až indikatívne, nepredstavujú odhad alebo prognózu, ale len možný vývoj pri rôznych scenároch a predpokladoch. Scenáre ekonomického vývoja 1.1 Pandémia bude mať zásadný vplyv na vývoj ekonomického prostredia. Do predpokladov makroekonomického scenára bolo premietnuté celkové oslabenie globálneho dopytu z dôvodu epidémie a aktuálne zastavenie výroby v priemysle a službách v domácej ekonomike. 1.2 Oslabenie dopytu odráža najnovšie predpoklady o vývoji v Nemecku, ktoré predpokladá recesiu vyše 2 % a medziročné oslabenie exportu vyše 4 % (HWWI). Berieme do úvahy aj prepad zahraničného obchodu v Ázii na úrovni 20 % za prvé dva mesiace roka 20201 , ale aj relatívne pružné obnovenie ekonomiky po odznení hlavnej vlny pandémie. Po normalizácii situácie v Európe a na Slovensku predpokladáme rýchle obnovenie rastu ekonomiky, ktoré pravdepodobne začne už koncom druhého štvrťroka. 1.3 Aktuálne, so zreteľom na veľkú neistotu, nie je možné zostaviť štandardnú prognózu vývoja ekonomiky (najpravdepodobnejší vývoj). Z uvedeného dôvodu ukazujeme alternatívny vývoj ekonomiky v závislosti od rôzneho vývoja dopadu pandémie na ekonomiku Slovenska. Pracujeme s troma scenármi: • V prvom scenári modelujeme medziročný pokles reálneho HDP v tomto roku o 1,3 % (scenár 1). • Ďalšie dva scenáre predpokladajú stratu exportov našich firiem v rozsahu 10 % až 25 %. Tá približne zodpovedá výpadku 2 až 4 mesiacov očakávaných exportov v tomto roku, a viedla by k poklesu HDP o 5 % (scenár 2) alebo 10 % (scenár 3). Pripomíname, že v krízovom roku 2009 bol v SR prepad exportu približne 15 %. V oboch scenároch sú premietnuté niektoré ohlásené obmedzenia príjmov zamestnancov, nepredpokladá sa zatiaľ výrazný vplyv na nárast nezamestnanosti. Taktiež sa v scenári očakáva ďalší prepad investícií a odklad rozhodnutí spojených s dlhodobou spotrebou. 1.4 Scenáre nepredpokladajú zastavenie výroby a služieb na dva až štyri mesiace na Slovensku, ale nerovnomerný vývoj pandémie u našich obchodných partnerov po celom svete. Zároveň nepredpokladajú výrazne horší vývoj pandémie ako v Číne, ale pomalšie obnovovanie dodávateľských reťazcov po svete


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2020

USD 1,181 0,002
CZK 27,233 0,113
GBP 0,913 0,007
HUF 365,680 0,630
CAD 1,558 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS