ČLÁNOK
Kto a kedy dostáva odmeny?
10. apríla 2018

V komentári hľadáme odpoveď na otázku ako sú v súčasnosti vyplácané odmeny. Analýzou individuálnych údajov sme zistili, že najviac odmien v roku 2017 vyplatili zamestnávatelia koncom roka, kedy dostala odmeny takmer polovica zamestnancov. Najvyššie odmeny, v priemere 865 eur, však boli vyplatené zamestnancom v súkromnom sektore za mesiace marec a apríl, keď už firmy poznali finančný výsledok svojho hospodárenia. Vo verejnom sektore boli najvyššie odmeny, v priemere 520 eur, vyplatené na konci roka. Zároveň platí, že v súkromnom sektore rastie zložka odmien s výškou príjmu. Údaje o výške a mesačnom profile vyplácaných odmien naznačujú, že novoprijatá legislatíva oslobodzujúca trinásty a štrnásty plat od dane a odvodov by sa bez reakcie zamestnávateľov dotkla len nízkeho percenta zamestnancov. Aby mohli zamestnávatelia v plnej miere profitovať z nižšieho daňovo-odvodového zaťaženia a vyplatiť zamestnancom v čistom vyššie odmeny, museli by skoncentrovať vyplácanie odmien na jún a december, termíny špecifikované v legislatíve. V tom prípade by sa legislatíva dotkla 18,5 % všetkých zamestnancov, pričom nárok na oba, trinásty aj štrnásty plat, by malo necelých 5 % zamestnancov.

V súčasnom období, keď slovenské hospodárstvo rastie a firmy pociťujú nedostatok nových zamestnancov, rastie tlak na zvyšovanie miezd. Odmeny sú dôležitou flexibilnou zložkou miezd a zväčša zohľadňujú výkony jednotlivých zamestnancov. Zmenou výšky odmien môžu firmy ľahšie prispôsobiť svoje mzdové náklady ekonomickému vývoju bez toho, aby boli ohrozené pracovné miesta v časoch hospodárskeho poklesu.

celý komentár

Autori: Jana Valachyová a Matúš Senaj


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS