ČLÁNOK


,

Rozpočtový semafor na rok 2020 (z februára 2020)
28. februára 2020

Naplnenie výdavkových limitov a rozpočtovaného deficitu na úrovni 0,49 % HDP si môže podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vyžiadať kompenzačné opatrenia až 1,6 miliardy eur.

Slovensku hrozí v tomto roku deficit verejných financií namiesto v rozpočte plánovaných 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP) až 2,42 % HDP. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom aktuálnom rozpočtovom semafore, v ktorom už zohľadnila aj náklady na parlamentom schválený 13. dôchodok. Oproti januáru tak svoj rozpočtový výhľad rada ešte zhoršila o 612 miliónov eur, resp. o 0,63 % hrubého domáceho produktu.

„K rastu deficitu prispelo najmä zavedenie 13. dôchodku schválené v parlamente, ktoré po zohľadnení zrušenia vianočného príspevku navýšilo výdavky o 432 miliónov eur,“ informuje rada vo svojom rozpočtovom semafore. Negatívne však prispievajú aj nižšie daňové príjmy a zhoršenie odhadovaného hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, ktoré vyplývajú z rastu výdavkov v závere roka 2019.

Celkovo v tomto roku podľa RRZ riziká pre saldo rozpočtu verejnej správy vyplývajú najmä z vyššieho rastu sociálnych dávok a transferov, výdavkov štátneho rozpočtu a nadhodnotených daňových príjmov. Rada pritom pripomína, že vláda na tento rok schválila aj výdavkové limity na úrovni odsúhlaseného rozpočtu. Ak by mali byť dodržané, mohlo by to znamenať nevyhnutnosť kompenzačných opatrení v objeme až 1,608 miliardy eur, resp. 1,64 % HDP.

semafor_2020_02.pdf [641,5kB], 28.02.2020

rrz_semafor_2020_02_online.xlsx [69,5kB], 28.02.2020

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS