MAKROEKONOMIKA

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júni 2017

Trend priemyselnej produkcie mal aj v júni klesajúcu tendenciu

30. júna 2017 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Obsah Úvod 1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska 2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

26. apríla 2017 

Deficit verejných financií vlani klesol pod 1,7 % HDP

Minister financií Peter Kažimír sa môže pochváliť historicky najnižším deficitom verejných financií na Slovensku. Pomohli tomu rastúce daňové príjmy, ale aj nižšie čerpanie eurofondov a hospodárenie samospráv.

24. apríla 2017 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

január 2017

9. februára 2017 

Prehľad najdôležitejších udalostí

december 2016

23. decembra 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

november 2016

23. decembra 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

október 2016

23. decembra 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

september 2016

23. decembra 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

august 2016

23. decembra 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

júl 2016

23. decembra 2016 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS