ČLÁNOK
Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2020
8. júna 2020

V marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil celkový vývoz tovaru   na 5 933,9 mil. eur – o 18,5 % a celkový dovoz o 10,1 % na 6 324,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 390,3 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu za prvý štvrťrok 2020 bolo pasívne v objeme 284,2 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 208,7 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (752,8 mil. eur), Francúzskom (561,9 mil. eur), Rakúskom (503,9 mil. eur), Poľskom (424,7 mil. eur), Talianskom (288,5 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (250,2 mil. eur), Maďarskom (241,6 mil. eur), Španielskom (218,4 mil. eur) a Českou republikou (214,3 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (973,8 mil. eur), Kórejskou republikou (950,9 mil. eur), Čínou (905,5 mil. eur), Ruskou federáciou (902,8 mil. eur), Malajziou (107,6 mil. eur), Taiwanom (87,7 mil. eur) a Japonskom (80,8 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 19 169,8 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa znížil vývoz o 7,4 %.

Z tovarového hľadiska najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 595,3 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 248,5 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 108,5 mil. eur a nových pneumatík z kaučuku o 67,5 mil. eur. Vzrástol vývoz ostatných zdvíhacích, manipulačných, nakladacích alebo vykladacích zariadení (napr. výťahy, dopravníky, lanovky) o 36,4 mil. eur, nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu o 24,1 mil. eur, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 22,7 mil. eur a drôtov a káblov o 21,2 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa znížil vývoz do Nemecka o 9 %, Českej republiky o 9,2 %, Poľska o 2,3 %, Francúzska o 0,9 %, Rakúska o 8,9 %, Spojeného kráľovstva o 3,9 %, Talianska o 13,8 %, Španielska o 8,2 %, Spojených štátov amerických o 44,2 %, Rumunska o 4,8 % a Holandska o 8,1 %. Vzrástol vývoz do Maďarska o 1,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 6,2 % (tvoril 79,4 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 7,8 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,2 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 19 454 mil. eur pri medziročnom poklese o 2,8 %.

Z tovarového hľadiska významne klesol dovoz ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 148 mil. eur, drôtov a káblov o 121,5 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 100,3 mil. eur a vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 73,2 mil. eur. Vzrástol dovoz elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 208,5 mil. eur, liekov o 56 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 44,3 mil. eur a telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 38,9 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom klesol dovoz z Nemecka o 8,6 %, Českej republiky o 9,9 %, Ruskej federácie o 14,3 %, Poľska o 4,9 %, Kórejskej republiky o 3 %, Maďarska o 2,3 %, Vietnamu o 1,2 %, Talianska o 15 % a Rakúska o 8,4 %. Vzrástol dovoz z Číny o 0,2 %, Francúzska o 15,7 % a Spojeného kráľovstva o 15,3 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2019 znížil dovoz z krajín EÚ o 1,7 % (tvoril 65,7 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 6,7 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 63,2 %).

Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS