ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
29. októbra 2020

Obsah
Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1 Hodnotenie vývoja v druhom štvrťroku a v úvode tretieho štvrťroka 2020 5
2 Rozhodnutia v oblasti makroprudenciálnej politiky ………………………………………… 9
3 Prílohy ………………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

f


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS