ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
29. októbra 2020

Obsah
Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1 Hodnotenie vývoja v druhom štvrťroku a v úvode tretieho štvrťroka 2020 5
2 Rozhodnutia v oblasti makroprudenciálnej politiky ………………………………………… 9
3 Prílohy ………………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

f


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS