MAKROEKONOMIKA

Mesačný bulletin NBS

november 2012 – Zhrnutie

28. novembra 2012 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 3. štvrťroku 2012 oproti 3. štvrťroku 2011 zvýšil v stálych cenách o 2,2 %.

15. novembra 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

V treťom štvrťroku 2012 slovenská ekonomika podľa očakávaní mierne spomalila, ale udržala si relatívne vysoký medziročný rast na úrovni 2,5 % (2,2 % sezónne neupravený rast) pri medzikvartálnom raste o 0,6 %.

15. novembra 2012 

Komentár k vývoju inflácie v októbri 2012 12. novembra 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2012

Medziročná inflácia v októbri dosiahla v úhrne hodnotu 3,8 %

12. novembra 2012 

Slovenská septembrová inflácia bola vyššia ako priemer OECD

Medziročná inflácia v rámci celej OECD bola na úrovni 2,2 %. Na Slovensku boli spotrebiteľské ceny v septembri medziročne vyššie o 3,6 %.

30. októbra 2012 

Údaje o prechode z hrubého domáceho produktu na hrubý národný dôchodok, ktoré boli predložené Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) 21. 9. 2012 za roky 2002 – 2011

Podľa článku 2(2) Nariadenia Rady (ES) o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (1287/2003) členské krajiny EÚ Komisii (Eurostat) poskytujú každý rok údaje za agregát hrubý národný dôchodok (HND) a jeho prvky v termíne do 22. septembra. Zároveň spolu s týmito údajmi každá členská krajina pripravuje a poskytuje správu o kvalite zasielaných údajov.

23. októbra 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2012

Medziročná inflácia v septembri dosiahla v úhrne hodnotu 3,6 %.

12. októbra 2012 

Komentár k vývoju inflácie v septembri 2012

Tlačová správa NBS

12. októbra 2012 

Hospodárstvo OECD v druhom kvartáli spomalilo rast

Hrubý domáci produkt krajín združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v druhom kvartáli tohto roka spomalil tempo rastu na 0,2 % z úrovne 0,4 % v období januára až marca.

11. októbra 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS