ČLÁNOK
Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012)
30. januára 2013

Národná banka Slovenska pristúpila v januári 2013 k aktualizácii predikcie z decembra 2012. Urobila tak prvýkrát mimo svojich oficiálnych štvrťročných predikčných procesov z dôvodu svojho pôsobenia vo Výbore pre makroekonomické prognózy, ktorý na základe Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je povinný vypracovať makroekonomickú a daňovú prognózu do 15. februára. Preto z dôvodu poskytnutia aktuálneho pohľadu na očakávaný vývoj ekonomiky odbornej a širšej verejnosti bude NBS zverejňovať aktualizovanú prognózu. V nej sa zohľadnia publikované štatistiky z národných účtov (štruktúra hrubého domáceho produktu za 3. štvrťrok 2012 a údaje o trhu práce) a tiež mesačné údaje z prvých dvoch mesiacov posledného štvrťroka 2012 (Predikcia založená na údajoch dostupných k 21. januáru 2013). Takisto sa bude prihliadať na signály o zahraničnom dopyte.

Aktuálnu predikciu najvýraznejšie ovplyvnili dva faktory. Mierne nižší rast zahraničného dopytu na jednej strane spomalil rast exportnej výkonnosti a na strane druhej horšie ako očakávané indikátory z domácej ekonomiky prispeli k prehodnoteniu rastu ekonomiky na roky 2013 a 2014 smerom k nižším úrovniam. Vývojové tendencie sa v porovnaní s P4Q-2012 nezmenili a predikcia je založená na obnove dôvery a postupnom zrýchľovaní zahraničného dopytu od druhej polovice roka 2013. Rast ekonomiky by mal po prechodnom spomalení v roku 2013 akcelerovať v roku 2014. Na trhu práce by mal ešte aj v roku 2013 prevládať negatívny vývoj v zamestnanosti, keďže rast ekonomiky nebude natoľko robustný, aby sa vytvorili nové pracovné príležitosti. Avšak s postupnou obnovou zahraničného a domáceho dopytu v priebehu roku 2013 sa očakáva pomalý rast zamestnanosti a postupný pokles miery nezamestnanosti. V cenovom vývoji nedošlo k výraznejším zmenám v horizonte predikcie, inflačné tlaky sú mierne nižšie.

V porovnaní s decembrovou predikciou dochádza k zhoršeniu vyhliadok makroekonomického vývoja. Po odhadovanom raste slovenskej ekonomiky v roku 2012 na úrovni 2,4 % predpokladáme spomalenie rastu v roku 2013 na 1,3 %. V roku 2014 by rast ekonomiky mohol dosiahnuť 3,3 %. V cenovom vývoji sa predpokladá spomalenie inflácie z 3,7 % v roku 2012 na 2,2 % a 1,9 % v rokoch 2013 a 2014. V aktuálnej strednodobej prognóze sú v reálnej ekonomike riziká pre rok 2013 vyvážené a pre rok 2014 stále na negatívnej strane. Najvýznamnejší rizikový faktor predstavuje možná dodatočná konsolidácia verejných financií na Slovensku a v eurozóne (mimo Nemecka). V cenovom vývoji neboli identifikované významnejšie riziká.

Aktualizácia tabuľky základných makroekonomických ukazovateľov


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS