ČLÁNOK
Rýchly odhad HDP a zamestanosti (4Q 2012)
17. februára 2013

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR dosiahol reálny sezónne očistený rast HDP vo 4. štvrťroku minulého roka 1,2 %. Oproti predchádzajúcom štvrťroku vzrástol HDP o 0,2 %. Zamestnanosť (sezónne očistená) sa v medziročnom porovnaní znížila o 0,5 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku poklesla o 0,4 %. Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. marca 2013.

Spomalenie tak medziročnej a aj medzikvartálnej dynamiky bolo ovplyvnené oslabovaním produkcie a tržieb spôsobených prepadmi dôvery a spomalením dopytu, ako domáceho, tak aj zahraničného. V spomalení medziročnej dynamiky sa čiastočne prejavil aj bázicky efekt výrazného príspevku čistých daní z produktov k rastu ekonomiky koncom roka 2011 ovplyvnený zaplatením DPH z PPP projektov (R1) (tento efekt mohol predstavovať negatívny príspevok do pol percentuálneho bodu).

Hospodársky rast bol však pravdepodobne aj naďalej ťahaný zahraničným obchodom, čo potvrdzujú štatistiky nominálneho zahraničného obchodu za 4. štvrťrok. V dôsledku konsolidácie verejných financií by mala na medziročnej báze stagnovať spotreba verejnej správy. Vo fixných investíciách pravdepodobne prevládali negatívne tendencie, čo dokumentoval pokles indikátorov ekonomického sentimentu a pokles úverovania nefinančných spoločností. Na druhej strane by sa vo fixných investíciách mali prejaviť pokračujúce investície v automobilovom priemysle. Pokles zamestnanosti, nízky rast miezd, zhoršovanie spotrebiteľskej dôvery a reálny pokles maloobchodných tržieb sa pravdepodobne prejavili v pokračujúcom poklese spotreby domácnosti.

Podľa dnes zverejnených údajov a prepočtu NBS by za celý rok 2012 mala slovenská ekonomika zaznamenať rast na úrovni 2,0%

Sezónne upravené dáta

Zmena oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka v %

Zmena oproti predchádzajúcemu štvrťroku v %

HDP v stálych cenách

Celková zamestnanosť

HDP v stálych cenách

Celková zamestnanosť

1.Q. 2012

2,7

0,7

0,2

0,1

2.Q. 2012

2,2

0,2

0,4

-0,1

3.Q. 2012

1,9

-0,2

0,3

-0,1

4.Q. 2012

1,2

-0,5

0,2

-0,4


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS