Autor: ‘Štatistický úrad SR’

Každý druhý podnik uvažuje o krátení pracovného času, s prepadmi tržieb bojovalo 88 % firiem

Osobitný prieskum ŠÚ SR v kľúčových odvetviach ekonomiky SR – v priemysle, obchode, stavebníctve a vo vybraných službách.

29. júna 2020 

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2020

V marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil celkový vývoz tovaru o 18,5 %

8. júna 2020 

Životné minimum narastie o 2,2 %, ŠÚ SR poskytol dáta pre rozhodovanie o jeho navýšení

Zvýšenie životného minima sa dotýka väčšiny občanov, pretože je určujúce pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov a pre rôzne premenné v rámci daňového systému.

29. mája 2020 

Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji ocitla na hojdačke pesimizmu a optimizmu

Priemysel, obchod a občania v máji prejavili sklony k optimizmu, ale v službách sa dôvera prepadla na ďalšie historické dnoCelková dôvera podnikateľov a spotrebiteľov k súčasnému a budúcemu stavu ekonomiky v krajine sa v máji naďalej znižovala. Po aprílových prudkých nárastoch pesimizmu však došlo v piatom mesiaci aj k prejavom optimizmu a to v priemysle, čiastočne aj u spotrebiteľov a v obchode. Naopak pesimistickejšie videnie reality a budúcnosti sa prejavilo v službách a v stavebníctve. Vyplýva to z údajov dnes zverejnených Štatistickým úradom SR.

Trojmesačný kĺzavý priemer zastrešujúceho ukazovateľa – Indikátora ekonomického sentimentu (IES) po sezónnej úprave v máji oproti minulému mesiacu klesol o 11,6 bodu na hodnotu 72,2, čo predstavuje najnižšiu zaznamenanú hodnotu indikátora vôbec s výnimkou mája 2009, kedy sa naplno prejavila finančná kríza. V súhrne indikátor prierezovo zachytáva názory podnikateľov zo štyroch ekonomických oblastí – priemysel, stavebníctvo, maloobchod, služby a piatou oblasťou sú názory spotrebiteľov – občanov. Tri z piatich zložiek indikátora zaznamenali v máji posun k optimizmu.

„Podnikatelia aj spotrebitelia citlivo reagovali na všetky opatrenia súvisiace s koronavírusom. Májové odpovede reflektujú skutočnosť, že boli zbierané po prvej fáze uvoľňovania opatrení a počas druhej a tretej fázy uvoľňovania. Prieskum v apríli sa realizoval ešte pred uvoľňujúcimi opatreniami,“ uviedla Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík.

Hodnota IES zaostávala v máji za úrovňou dlhodobého priemeru o 31,1 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 23 bodov.

Tri z piatich zložiek ukázali malý optimizmus

V máji 2020 sa prieskumu zúčastnilo 1524 podnikateľov a reprezentatívna vzorka 1 200 obyvateľov SR vo veku 16 a viac rokov. Celkový pohľad poskytli čiastkové indikátory za päť zložiek.

Indikátor dôvery v priemysle naznačil rast optimizmu v odvetví a dosiahol hodnotu -28,7 (+13,6 percentuálneho bodu voči aprílu). Súviselo to s vyššou očakávanou produkciou v najbližších troch mesiacoch.

Indikátor dôvery v stavebníctve klesol na úroveň -47,0 a signalizoval ďalší pokles dôvery v odvetví, teda rast pesimizmu (-2,5 p. b. oproti predchádzajúcemu mesiacu). Výsledok ovplyvnilo nepriaznivejšie hodnotenie celkovej úrovne objednávok.

28. mája 2020 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2018

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR sa v 2. štvrťroku 2018 medziročne zvýšila o 6,4 % na 1 004 eur. Reálne vzrástla o 3,5 %

7. septembra 2018 

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2018

Nefinančné a finančné korporácie hospodárili v 2. štvrťroku 2018 so ziskom v objeme 3 370,5 mil. eur. Oproti 2. štvrťroku 2017 sa celkový objem zisku zvýšil o 13 %.

7. septembra 2018 ,

Priemyselná produkcia v apríli 2018

Priemyselná produkcia (PP) v apríli medziročne vzrástla o 4,2 %.

11. júna 2018 

Stavebná produkcia v apríli 2018

Stavebná produkcia sa v apríli 2018 oproti aprílu 2017 zvýšila o 7 % na 425,7 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,4 % nižšia ako vo marci 2018.

11. júna 2018 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 1. štvrťroku 2018

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 955 eur a v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 6,5 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa  medziročne zvýšila o 4,1 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2017 vzrástla o 1,6 %. Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach finančné a poisťovacie činnosti (1 904 […]

7. júna 2018 

Vývoj hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roku 2017

Odvetvové štatistiky

18. júla 2017 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS