ČLÁNOK
Konsolidácia verejných financií sa má koncentrovať až do druhej polovice volebného obdobia, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu
28. mája 2024

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosiahne deficit verejnej správy v roku 2024 úroveň 5,7 % HDP, čo predstavuje nárast o 0,8 percentného bodu v porovnaní s minulým rokom. Pri súčasnom nastavení verejných financií by sa očakávané deficity neznížili ani v nasledujúcom období. Prinajmenšom do roku 2028 tak možno očakávať, že negatívne saldo verejných financií neklesne pod 5,6 % HDP, pokiaľ vláda a parlament neprijmú žiadne ďalšie opatrenia.

Vyplýva to z hodnotiacej správy Strednodobý fiškálny výhľad na roky 2024 až 2028, ktorú dnes zverejnila RRZ.

Správa konštatuje, že pri takýchto výsledkoch hospodárenia by došlo k dynamickému nárastu hrubého dlhu verejnej správy do roku 2028 až na úroveň 70,5 % HDP, v porovnaní s 56 % HDP dosiahnutými na konci minulého roka.

TS_TAB

Správa RRZ hodnotí aj aktuálne strednodobé ciele vlády, ako boli zverejnené v Programe stability SR na roky 2024 až 2027. Vláda v ňom v tomto roku predpokladá deficit 6 % HDP a následne každoročnú konsolidáciu na úrovni 1 % HDP až na úroveň 3 % HDP v roku 2027. Táto trajektória sa opiera už o nové pravidlo limitu verejných výdavkov. Voči vládou deklarovaným cieľom však podľa RRZ chýbajú vyšpecifikované opatrenia, v rokoch 2025 až 2027 v hodnote od 1,6 mld. eur až do 4,0 mld. eur (1,2 % HDP až 2,6 % HDP).

RRZ upozorňuje, že nové pravidlo limitu verejných výdavkov už nevyžaduje na rok 2024 žiadnu konsolidáciu, dosiahnutie vládneho cieľa je tak možné aj pri aktuálnom zhoršení dlhodobej udržateľnosti verejných financií. K dosiahnutiu cieľa v roku 2025 z väčšej časti pomôže samotná exspirácia energopomoci. Reálna konsolidácia sa tak koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu aj z hľadiska politického cyklu.

Nové pravidlá tiež nezaručujú plnohodnotné premietnutie spomalenia rastu výdavkov do trvalého ozdravovania verejných financií, nakoľko nedostatočne rozlišujú medzi trvalými a dočasnými opatreniami (napr. zníženie príspevkov do 2. piliera, zrušenie dotácií na energopomoc alebo dočasné zvýšenie daní).

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS