ČLÁNOK
Ekonomika dočasne spomalená kvôli boju s infláciou, silnejšie oživenie sa očakáva od polovice budúceho roka.
26. septembra 2023

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zverejňuje svoju makroekonomickú prognózu s cieľom zohľadniť najaktuálnejšie informácie z ekonomického vývoja a vyhodnotiť realistickosť prognózy Ministerstva financií SR (MF SR) schvaľovanej Výborom pre makroekonomické prognózy[1].

Zhrnutie prognózy

Inflácia dosahuje naďalej nadštandardnú úroveň, ale už dochádza k jej výraznému spomaleniu. Znížené ceny komodít a prísnejšia menová politika ďalej podporia zmierňovanie inflačných tlakov. Pre budúci rok momentálne odhadujeme nárasty regulovaných cien energií okolo 20 až 30 %, čím sa priblížia k strednodobým trhovým cenám a ďalšie výrazné nárasty už následne neočakávame. Inflácia by mala klesnúť k inflačnému cieľu 2 %  po roku 2025. Ekonomická výkonnosť prechádza v tomto a budúcom roku útlmom, pričom tlaky na výrobnú kapacitu sa zmiernia. Rast dopytu bude utlmený tak doma, ako aj v zahraničí. Tomu bude zodpovedať aj vývoj na trhu práce pri stagnácii zamestnanosti. Reálne mzdy doteraz klesali, ale od druhého polroka by mali začať rásť, čím postupne prispejú k zastaveniu prepadu spotreby domácností. Výraznejšie oživenie ekonomiky očakávame až od polovice budúceho roka. Nižšia inflácia a postupne aj úrokové sadzby by v tom čase mali prispievať k rastu ekonomickej výkonnosti v zahraničí, domáca spotreba by mala tiež viditeľne rásť a to prispeje k oživeniu rastu súkromných investícii. Výkonnosť ekonomiky bude podporená aj implementáciou plánu obnovy a odolnosti. Mierne sa vďaka tomu oživí aj rast zamestnanosti, ale nepriaznivá demografia jej nedovolí výraznejšie akcelerovať. Očakávame, že vláda pristúpi k postupnej konsolidácii verejných financií, čo bude krátkodobo mierne tlmiacim, ale nevyhnutným prvkom z hľadiska zachovania ekonomického rastu.

Makroekonomická prognóza

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS