Autor: ‘Ministerstvo financií SR’

Stanovisko MF SR k zrušeniu usmernení EBA

Stanovisko Ministerstva financií SR k zrušeniu usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov po 30. septembri 2020

29. septembra 2020 

Štátny rozpočet v marci so schodkom 878 mil. eur

Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu marca 2016 medziročne nižšie až o 223,1 mil. eur, čo predstavuje -5,9 %

1. apríla 2016 

Štát vlani hospodáril o viac ako miliardu lepšie než plánoval

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 zlepšenie hospodárenia o viac ako miliardu eur

4. januára 2016 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 na rokovanie vlády

16. augusta 2014 

Príjmy štátneho rozpočtu boli vyššie o viac ako 182 mil. eur

Schodok štátneho rozpočtu bol po siedmich mesiacoch medziročne vyšší o takmer tretinu.

1. augusta 2014 

MF SR prichádza s opatreniami na zníženie byrokracie a proti daňovým podvodom

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania balík 10 zákonov z oblasti daní a účtovníctva.

29. mája 2013 

Hospodárenie štátu sa zlepšilo o 90 miliónov eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra schodok vo výške 2 585,6 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje zníženie schodku o takmer 90 miliónov.

1. októbra 2012 

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007 – 2013. Vzhľadom na postupné ukončovanie I. programového obdobia 2004 – 2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu […]

9. augusta 2012 

Štát na sebe výrazne šetrí

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok vo výške 2 325,8 mil. eur

1. augusta 2012 

Ako dosiahnuť a udržať vyrovnaný rozpočet

Vďaka úspešnému boju proti daňovým únikom, efektívnejšej štátnej správe a úsporám vo verejnom obstarávaní štátny rozpočet skončil v pluse. Takémuto titulku v novinách by sa iste potešil nejeden ekonóm, politik a pri kvalitných verejných službách určite aj väčšina ľudí. Možností, ako v strednodobom horizonte dospieť k vyrovnanému rozpočtu, je viacero. Okrem dosiahnutia tohto cieľa je dôležitá […]

3. júla 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2020

USD 1,181 0,002
CZK 27,233 0,113
GBP 0,913 0,007
HUF 365,680 0,630
CAD 1,558 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS