ČLÁNOK
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
16. augusta 2014

Obsah

Predkladacia správa
1. Makroekonomické predpoklady rozpočtu
2. Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
2.1. Rámec na zostavenie rozpočtu verejnej správy
2.2. Štátny rozpočet v metodike ESA 95
2.3. Konsolidovaná bilancia rozpočtu verejnej správy
2.4. Dlh verejnej správy
3. Rozpočtovanie príjmov verejnej správy
3.1. Rozpočtovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy
3.2. Akruálne dane pre návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
3.3. Porovnanie aktuálneho odhadu daní s rozpočtom verejnej správy na roky 2014 až 2016
3.4. Rozpočtovanie iných ako daňových príjmov štátneho rozpočtu
3.5. Daňové výdavky
3.6. Jednorazové opatrenia
4. Rozpočtovanie výdavkov štátneho rozpočtu
4.1. Kvantifikácia výdavkov štátneho rozpočtu
4.2. Zamestnanosť vo verejnej správe
4.3. Rozpočtovanie výdavkov podľa vybraných oblastí
5. Štátne finančné aktíva
5.1. Príjmové operácie
5.2. Výdavkové operácie

Návrh rozpočtu 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS