ČLÁNOK
O téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky vedieme odborné diskusie
11. augusta 2023

Rast úrokových sadzieb úverov na bývanie v dôsledku vývoja na finančných trhoch sa od začiatku roka prejavuje aj na výške splátok refixovaných úverov. Banky rovnako ako regulátor vzniknutú situáciu dôsledne monitorujú a vyhodnocujú. Vďaka menovej politike ECB nárast sadzieb na Slovensku nie je taký vysoký ako napríklad v Českej republike, kde je aktuálna kľúčová sadzba na úrovni 7 %. Napriek tomu, že riziko nesplácania je na Slovensku aj naďalej nízke, Slovenská banková asociácia (SBA) vedie odborné diskusie s príslušnými inštitúciami. Cieľom je identifikácia prípadných rizikových skupín klientov a hľadanie vhodných riešení.

Presne pred rokom pristúpila Európska centrálna banka (ECB) po prvýkrát od roku 2011 k zvýšeniu úrokových sadzieb v dôsledku rastúcej inflácie. Za 12 mesiacov sa tak základná krátkodobá úroková sadzba zvýšila z úrovne 0 % na súčasnú úroveň 4,25 %. Vďaka menovej politike ECB nárast sadzieb na Slovensku nie je taký vysoký ako v Čechách, kde je aktuálna kľúčová sadzba na úrovni 7 %. Úrokové sadzby hypoték reagujú najmä na cenu dlhodobých zdrojov, teda aj na vývoj výnosov štátnych dlhopisov SR. Tie za posledný rok a pol vzrástli podľa údajov NBS z úrovne -0,7 % až 0,6 % k úrovni 3,2 % – 3,9 % podľa splatnosti[1], čo je viac ako v iných krajinách eurozóny. To znamená, že rast sadzieb nezvýšili vyššie marže bánk pri hypotékach, ale cena peňazí, ktoré si na trhu na tento účel požičiavajú. SBA a banky pozorne monitorujú situáciu na trhu hypoték. Pre porovnanie, v Českej republike začala Česká centrálna banka so zvyšovaním úrokových sadzieb už v druhej polovici roka 2021 s nárastom z 0,25 na 0,5 % a ukončila zvyšovanie na úrovni 7 % v júni 2022. Priemerné úrokové sadzby na hypotéky vzrástli za 10 mesiacov z 1,95 % na 6,9 %, t.j. o takmer 5 percentuálnych bodov. Napriek tomu v Českej republike nebol zaznamenaný problém so splácaním hypoték. Podiel zlyhaných úverov na bývanie v sledovanom období dokonca klesol z 0,9 na 0,6 %.

Ako sme nedávno informovali, riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie na Slovensku zostáva naďalej nízke. Refixácie hypoték pri vyšších sadzbách už prebiehajú od konca minulého roka a žiadny z ukazovateľov nevykazuje znepokojujúci nárast. V súvislosti s celkovou dlhodobou infláciou však môžu niektorí klienti čeliť menej priaznivej situácii. SBA preto, ako aj pri iných podobných témach v minulosti, analyzuje vzniknutú situáciu so zástupcami Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska. O záveroch či odporúčaniach vyplývajúcich z týchto odborných diskusií bude informovať širokú verejnosť už v najbližších dňoch.

[1] Zdroj: NBS – Odhad výnosovej krivky – Národná banka Slovenska (nbs.sk)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS