ČLÁNOK
Zisk bánk za 1. polrok 2023 nie je mimoriadny, v porovnaní s okolitými krajinami je podpriemerný. Jeho pokles by bol zlou správou pre ekonomiku aj ľudí.
7. augusta 2023

Ziskovosť bankového sektora nie je mimoriadna ani nadštandardná. Rastie spolu s výškou aktív, teda spravovaných úverov a zároveň primerane v porovnaní s inými sektormi na Slovensku. Banky okolitých štátov dosahujú vyššiu ziskovosť než slovenský bankový sektor, ktorý tak naďalej zaostáva za priemerom v regióne strednej a východnej Európy.

Banky majú zákonom stanovenú povinnosť dosahovať zisk. Ten je nevyhnutnou súčasťou silného a stabilného sektora, spolu s kapitálom tvoria hlavný pilier stability a riadneho fungovania. V záujme bezpečnosti a ochrany vkladov klientov musia byť banky pripravené na pokračovanie vo svojej činnosti aj za nepriaznivých podmienok. Na to im slúži vlastný kapitál (resp. vlastné zdroje), ktorý absorbuje možné straty a zabezpečí ďalšie bezproblémové úverovanie svojich klientov a štátu.

Na to, aby boli banky schopné podporovať nevyhnutný rast ekonomiky, je potrebné, aby ich ziskovosť bola dlhodobo minimálne na úrovni 10 %. Rentabilita kapitálu (ROE) slovenského bankového sektora je však na nižšej úrovni a zaostáva za priemerom regiónu. Viac kapitálu znamená viac úverov pre firmy, domácnosti a väčší priestor pre nákup štátnych dlhopisov. Len za posledné dva roky bankový sektor poskytol viac ako 25 miliárd eur na úvery pre firmy a 40 miliárd eur pre obyvateľstvo.

Štát od bánk inkasuje na daniach stovky miliónov eur vďaka ich zisku a čím je zisk vyšší, tým platia vyššie dane. Od roku 2010 prispeli do štátneho rozpočtu sumou 2 miliardy eur prostredníctvom dane z príjmu, pričom tri najväčšie banky patria dlhodobo k Top10 najväčších platcov dane z príjmov.

Banky sú kľúčové pre rozvoj našej ekonomiky, nakoľko financujú takmer 2/3 slovenského hospodárstva. No v prípade nízkej výnosnosti kapitálu môže prísť k menšiemu nákupu štátnych dlhopisov, a tak by chýbali financie v štátnej kase. Pri nízkej výnosnosti kapitálu môžu akcionári bánk uprednostniť iné krajiny pred Slovenskom, čím by sa znížila konkurencia na trhu a aj celková atraktivita bankového sektora na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS