ČLÁNOK
Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk
31. januára 2024

Celková ziskovosť sa dostala až na úroveň 1,2 miliardy eur. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Nárast zisku predpokladalo aj Ministerstvo financií SR vo svojich predikciách, pri zavedení bankovej dane a bolo aj hlavnou argumentáciou MF SR, prečo zavedenie tejto solidárnej dane nebude mať zásadný vplyv na stabilitu finančných inštitúcií a trhy.

Pre porovnanie MF SR uvádza vývoj čistého zisku slovenských bánk:

*Zdroj: IFP / 2024 – 2028 prognóza IFP

 Banková daň / rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024*

2025*

2026*

2027*

2028*

Čistý zisk bánk (po zohľadnení bankovej dane / v mil. €))

626,7

443,1

707,6

794,6

1 206,1

759,9

814,2

911,8

1 017,3

1 201,9

Dosiahnutý čistý zisk slovenských bánk podľa údajov NBS za rok 2023 zároveň iba potvrdzuje tvrdenia MF SR, že rezort financií neporušil žiadne pravidlá o povinnosti konzultácie daného opatrenia s Európskou centrálnou bankou (ECB), nakoľko s ohľadom na vývoj ziskov bánk na Slovensku nie je ovplyvnená ich stabilita.

Ako MF SR uviedlo v predchádzajúcich dňoch, konzultovať zavedenie opatrení s ECB vzniká iba v prípadoch, ktoré sú uvedené v „Príručke pre konzultácie vnútroštátnych orgánov s ECB,“ a to konkrétne: záležitosti meny; spôsoby platby; národné centrálne banky; zber, spracovanie a poskytovanie menovej, finančnej a bankovej štatistiky a platobnej bilancie; platobných a zúčtovacích systémov;  pravidiel platných pre finančné inštitúcie, pokiaľ podstatne ovplyvňujú stabilitu finančných inštitúcií a trhy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS