ČLÁNOK
Eximbanka sa stáva strategickým partnerom Rady slovenských exportérov
28. apríla 2023

Eximbanka SR a Rada slovenských exportérov podpísali dohodu o spolupráci. Jej cieľom je efektívnejšia podpora slovenských podnikateľov na zahraničných trhoch. Ako informuje rada, partneri sa tiež zhodli na potrebe jednotnej komunikačnej a informačnej platformy o zahraničných trhoch a obchodných príležitostiach, globálnych ekonomických trendoch, podporných nástrojoch pre exportérov či úspešných príbehoch slovenských firiem v zahraničí.

„V Rade slovenských exportérov poskytujeme našim členom podporu a synergie s relevantnými partnermi. Eximbanka SR je bezpochyby významnou inštitúciu so špecifickými nástrojmi financovania, poistenia a garancií pre slovenských podnikateľov na rizikových trhoch,“ uviedol predseda rady Lukáš Parízek. Ako dodal, cítia nielen dopyt firiem po produktoch Eximbanky SR, ale aj úsilie vedenia banky o väčšiu efektivitu a širší rozsah podpory slovenských exportérov.

Generálny riaditeľ Eximbanky SR Marián Janočko po podpise dohody zdôraznil, že hlavným úsilím Eximbanky SR je z dlhodobého hľadiska zvyšovať predpoklady slovenských podnikateľov uspieť na zahraničných trhoch. „V spolupráci s ďalšími partnermi chceme vytvárať také podmienky pre exportérov, ktoré im umožnia prístup k potrebným a relevantným informáciám spojených s exportným financovaním či poistením na akomkoľvek teritóriu,“ zhodnotil.

Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod. V súčasnosti má vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta. Eximbanka SR predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania úverových produktov, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS