Autor: ‘Slovenská banková asociácia’

Hospodárenie sektora – jún 2017

Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR).

2. októbra 2017 ,

Hospodárenie bankového sektora

Jún 2014

31. júla 2014 

Zákon zhorší konkurenčné prostredie pri hypotékach pre mladých

SBA bude požadovať, aby parlament ponechal súčasnú právnu úpravu

22. februára 2013 

Hospodárenie bankového sektora 2012

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov NBS čistý zisk bánk v minulom roku klesol o viac ako 27 % na 488 mil. EUR.

1. februára 2013 

HSBC ukončila činnosť na Slovensku 08.10.2012

HSBC, plc. pobočka zahraničnej banky oznámila SBA, že dňom 30. 9. 2012 na základe strategického rozhodnutia vedenia spoločnosti ukončila svoje aktivity na území Slovenksej republiky. Banka v tejto súvisloti požiadala o ukončenia členstva v SBA. Od 1. 10. sa počet členov SBA znížil na 29 celkovo, resp. 27 členov z bankovou licenciou.

8. októbra 2012 

(Ne)primeranosť bankového odvodu

V roku 2013 bude mať Slovensko jednoznačne najvyššie zaťaženie bankového sektora v rámci EÚ

3. júla 2012 

Zisk sektora z hlavných bankových činností ostal na úrovni roku 2010

Analýzy a štatistika
Predbežné výsledky

2. februára 2012 

Bankový sektor v 3. štvrťroku 2011

Čistý zisk sektora ku koncu septembra dosiahol hodnotu 591 mil. EUR a medziročne stúpol o 54%

5. novembra 2011 

Stanovisko SBA k návrhu o bankových odvodoch

Zavedenie extra dane pre bankový sektor chápe SBA ako populistický krok, ktorý je namierený aj proti klientom bánk.

18. februára 2011 

Až 11 bánk sa zapojí do programu štátnej pomoci pri splácaní úverov na bývanie

Do programu pomoci klientom bánk, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy, sa spolu so Slovenskou konsolidačnou, a.s. od januára 2010 zapojí až 11 členských bánk Slovenskej bankovej asociácie.

3. decembra 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS