ČLÁNOK
Hospodárenie bankového sektora
31. júla 2014

Podľa údajov NBS, čistý zisk bankového sektora v prvom polroku 2014 stúpol medziročne o 3,7% na 299 mil. EUR. Kladný vplyv na rast zisku mali predovšetkým čisté úrokové výnosy. Vďaka optimalizácii úrokových nákladov (pokles o 16%), čisté úrokové výnosy stúpli o 6,8 %. Úrokové výnosy aj napriek pozitívnemu vývoju v retailovom sektore vzrástli len o takmer 1%, čo je dôsledok znižujúcich sa sadzieb.

V prípade vývoja objemu úverov je už dlhšie badať rozdielny vývoj. Kým objem úverov obyvateľstvu stúpol medziročne o 10,6 %, pri úveroch podnikom došlo k poklesu o 0,3%. Objem novo poskytnutých úverov na bývanie za prvý polrok narástol o 26 %. Úročenie nových úverov na bývanie (3,43 %, z toho hypotéky 3,22%) dosiahlo nové historické minimum. Podiel celkových zlyhaných ostal nezmenený (5,6 %).

Okrem úverov rástol aj objem vkladov (+4,8 %), pričom výraznejší rast zaznamenali vklady podnikov (+11 %).

hospodárenie sektora jún 2014 (pdf) – opravené údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS