ČLÁNOK
Hospodárenie bankového sektora 2012
1. februára 2013

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov NBS čistý zisk bánk v minulom roku klesol o viac ako 27 % na 488 mil. EUR. Hlavnou príčinou bol pokles výnosov bánk z hlavných aktivít (úrokové výnosy) a na európske pomery neúmerne vysoký bankový odvod. Za prvých 12 mesiacov banky na ňom odviedli takmer 170 mil. EUR, čo predstavuje takmer 0,3% bilančnej sumy sektora. V ostatných krajinách eurozóny je dopad na bankový sektor rádovo nižší (cca 6 -10 krát nižší).

Hlavný zdroj príjmov bánk, čisté úrokové výnosy, historicky po prvýkrát klesli (-2,7%). Druhý najvýznamnejší zdroj príjmov, čisté výnosy z poplatkov, ostali na nezmenenej úrovni.

Bilančná suma stúpla medziročne o 4%, na strane aktív najmä vďaka úverom obyvateľstvu. Objem nových úverov na bývanie medzir. klesol o 4%, naopak objem spotrebiteľských úverov stúpol o 17%. Úrokové sadzby úverov na bývanie sa držali blízko historických miním (4,44%). Celkové úvery podnikom aj z dôvodu zníženého dopytu klesli medziročne o 3% .

Dokumenty na stiahnutie: hospodárenie sektora december 2012- predbežné výsledky (pdf)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS