ČLÁNOK


,

Hospodárenie sektora – jún 2017
2. októbra 2017

Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. V tomto roku už takéto silné pozitívne efekty neboli, a preto prevládli pokračujúce negatívne trendy, najmä pokles úrokových príjmov (medziročný pokles o 2,4%, resp. -21 mil. EUR).

Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mal príjem z obchodovania s cennými papiermi (medziročný pokles o 50,5%, resp. -77 mil. EUR) a nižšie dividendové príjmy (medziročný pokles o 62,4%, resp. -20,9 mil. EUR ).

hospodárenie sektora jún 2017 (pdf)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS