ČLÁNOK
Podiel domáceho základného imania v bankách je pod šiestimi percentami
28. decembra 2022

Podiel domáceho základného imania v bankách bol ku koncu septembra na úrovni 5,7 %. V medziročnom porovnaní sa znížil z úrovne 6,2 %. Podiel zahraničného základného imania vzrástol z úrovne 93,8 % na 94,3 %. V základnom imaní bánk na Slovensku tak dominujú spoločnosti zo zahraničia. Kým na konci roka 1998 tvorilo podľa štatistík Národnej banky Slovenska domáce základné imanie bez účasti zahraničného kapitálu v komerčných bankách zhruba 63 %, na konci roka 2001 to už bolo približne len 38 % s postupným poklesom.

Dôvodom bola privatizácia, ktorou slovenský bankový sektor prešiel koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom milénia. Neskôr, po vstupe zahraničného kapitálu, podiel domácich investorov klesol ešte výraznejšie. Privatizácia najväčšej slovenskej banky, Slovenskej sporiteľne, sa zavŕšila v apríli 2001, keď väčšinový podiel akcií prešiel z vlastníctva štátu na rakúsku Erste Bank. Druhou veľkou privatizáciou bola privatizácia Všeobecnej úverovej banky, dnešnej VÚB banky, ktorá sa ukončila v novembri 2001 podpisom zmluvy o kúpe majoritného podielu talianskou bankou IntesaBci, v súčasnosti Intesa Sanpaolo. Štátu sa v tom období podarilo predať aj Investičnú rozvojovú banku, a to maďarskej banke OTP. Neskôr sa sprivatizovali aj menšie banky, ako napríklad Istrobanka, Poštová banka a Banka Slovakia.

Z 25 domácich úverových inštitúcií má v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie šesť subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobia so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC. Záručnú banku vlastní štát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS