ČLÁNOK
Spoločnosť postavená na kvalitných dátach je cieľom novej spolupráce štatistického úradu a slovenských univerzít
8. decembra 2023

Zástupcovia Štatistického úradu SR a siedmich slovenských univerzít z Bratislavy, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrici a Prešova v piatok 8. decembra 2023 slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci. Memorandum je zásadným krokom k rozšíreniu a posilneniu vzdelávacieho procesu a výskumnej činnosti v oblasti štatistiky.

Podpísaný dokument je platformou pre integráciu oficiálnej štatistiky do akademického sveta prostredníctvom odborných prednášok, podpory pri vypracovávaní záverečných prác študentov, či aktívnej spolupráce na obsahu vedeckého časopisu vydávaného Štatistickým úradom SR (Slovenská štatistika a demografia).

„Spoločné projekty, ako sú výskumné iniciatívy, stáže pre študentov, konferencie a semináre, podporia akademické poznatky, a otvoria nové príležitosti pre osobný rozvoj a možnosti uplatnenia študentov na trhu práce,“ uviedol Peter Peťko, predseda Štatistického úradu SR. Memorandum podľa neho otvára dvere k širšej a hlbšej systematickej spolupráci, ktorá bude prospešná pre obe strany.

Nové formy spolupráce úradu s fakultami jednotlivých univerzít podporia vedecký výskum a inovácie a to najmä prostredníctvom spoločných projektov. Študenti dostanú priestor zapojiť sa do inovatívnych štatistických projektov počas ich štúdia. Partnerstvo školám poskytuje unikátne výhody, vrátane prístupu k rozsiahlym a aktuálnym štatistickým dátam, ktoré poskytujú príležitosti na skvalitnenie študentských projektov a obohacujú výskumnú činnosť.

Zároveň dôjde k zlepšeniu učebných osnov prostredníctvom aplikácie reálnych dát oficiálnej štatistiky. Spoločné iniciatívy tak zahrnú spoluprácu na vedeckých výskumných projektoch, stáže a pracovných príležitostí pre študentov, ako aj organizáciu konferencií a vzdelávacích podujatí, ktoré umožnia študentom a akademikom kontinuálne rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v oblasti štatistiky.

Jednou z prvých aktivít bude zavedenie predmetu „Oficiálna štatistika“ na Fakulte hospodárskej informaticky Ekonomickej Univerzity už od letného semestra v aktuálnom školskom roku.

Signatári Memoranda o spolupráci:

  • Štatistický úrad SR
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS