ŠTATISTIKA

Eurostat odhaduje júlovú infláciu v eurozóne na 1,6 %

Medziročné tempo rastu cien v európskej menovej únii sa podľa rýchleho odhadu v porovnaní s júnom nezmenilo

2. augusta 2013 

Vývoj hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roka 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v máji oproti máju 2012 vzrástol o 2,6 %.
Stavebná produkcia za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 klesla o 10,7 %

17. júla 2013 

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2013

Tržby v priemysle sa znížili o 0,8 %. V stavebníctve sa tržby znížili o 14,7 %.

11. júla 2013 

Vývoj hospodárstva SR v apríli a za štyri mesiace roka 2013

V apríli pokračoval mierny medziročný rast produkcie v priemysle. V stavebníctve sa zmiernil pokles produkcie. Zamestnanosť vzrástla v štyroch sledovaných odvetviach.

21. júna 2013 

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2013

V 1. štvrťroku 2013 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 16 811,1 mil. Eur.

5. júna 2013 

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 1. štvrťroku 2013

V 1. štvrťroku 2013 vzrástol hrubý domáci produkt o 0,6 %.

21. mája 2013 

Pohľady na ekonomiku Slovenska

Pozvánka na konferenciu

9. apríla 2013 

Vývoj zahraničného obchodu vo februári 2013

V zahraničnom obchode sa vo februári 2013 podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 458,7 mil. Eur.

9. apríla 2013 

Vývoj hospodárstva SR v januári 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v januári medziročne vzrástol o 3,4 %.
Stavebná produkcia bola v januári medziročne nižšia v stálych cenách o 14,1 %.

21. marca 2013 

Priemyselná a stavebná produkcia v januári 2013

Index priemyselnej produkcie v januári 2013 oproti januáru 2012 vzrástol o 3,4 %.
Stavebná produkcia v januári 2013 medziročne klesla o 14,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,3 % nižšia ako v decembri 2012.

11. marca 2013 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS