ŠTATISTIKA

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2013

V 1. štvrťroku 2013 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 16 811,1 mil. Eur.

5. júna 2013 

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 1. štvrťroku 2013

V 1. štvrťroku 2013 vzrástol hrubý domáci produkt o 0,6 %.

21. mája 2013 

Pohľady na ekonomiku Slovenska

Pozvánka na konferenciu

9. apríla 2013 

Vývoj zahraničného obchodu vo februári 2013

V zahraničnom obchode sa vo februári 2013 podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 458,7 mil. Eur.

9. apríla 2013 

Vývoj hospodárstva SR v januári 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v januári medziročne vzrástol o 3,4 %.
Stavebná produkcia bola v januári medziročne nižšia v stálych cenách o 14,1 %.

21. marca 2013 

Priemyselná a stavebná produkcia v januári 2013

Index priemyselnej produkcie v januári 2013 oproti januáru 2012 vzrástol o 3,4 %.
Stavebná produkcia v januári 2013 medziročne klesla o 14,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,3 % nižšia ako v decembri 2012.

11. marca 2013 

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2013

V januári dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 972,5 mil.

11. marca 2013 

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2012

V 4. štvrťroku 2012 oproti 4. štvrťroku 2011 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 0,7 % (v bežných cenách bol vyšší o 2 %).

6. marca 2013 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2013

V januári 2013 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 2,4 %

17. februára 2013 

Odborné akcie SŠDS v roku 2013

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť pripravila v Medzinárodnom roku štatistiky rad odborných podujatí.

5. februára 2013 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS