ČLÁNOK
Priemyselná produkcia v máji 2014
14. júla 2014

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,2 %, výrobe elektrických zariadení o 28,7 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení  o 14,4 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5,3 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 30 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia pre medzispotrebu o 10,8 %, produkcia investičných prostriedkov o 7,3 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 2,3 %. Nižšia bola výroba predmetov krátkodobej spotreby o 5,3 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v máji oproti aprílu vzrástla o 0,7 %.

priemere za päť mesiacov vzrástol IPP medziročne o 6,8 %, z toho v priemyselnej výrobe o 8,3 %. Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,1 %, v ťažbe a dobývaní o 1,4 %.

Celkový rast produkcie súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,1 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 11,5 %, výrobe elektrických zariadení o 22,8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení  o 17,5 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,3 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 14,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 19,1 %, výroba pre medzispotrebu o 9,6 % a produkcia investičných prostriedkov o 9,5 %. Znížila sa výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,2 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 4 %.

Poznámka: predbežné výsledky; index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 v máji nižší o 1 deň a od začiatku roka nižší o 2 dni.

 detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS