ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2013
12. novembra 2013

V októbri 2013 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 0,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,6 % a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Jadrová inflácia v októbri oproti septembru ovplyvnila úhrnnú infláciu -0,02 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny ovplyvnili úhrnnú infláciu 0,02 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili -0,08 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,06 p. b.

 detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS