ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2013
12. novembra 2013

V októbri 2013 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 0,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,6 % a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Jadrová inflácia v októbri oproti septembru ovplyvnila úhrnnú infláciu -0,02 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny ovplyvnili úhrnnú infláciu 0,02 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili -0,08 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,06 p. b.

 detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS