ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v februári 2014
12. marca 2014

Jadrová inflácia vo februári oproti januáru ovplyvnila úhrnnú infláciu -0,10 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili -0,06 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu -0,03 p. b.

detailnejšie údaje 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS