ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v februári 2014
12. marca 2014

Jadrová inflácia vo februári oproti januáru ovplyvnila úhrnnú infláciu -0,10 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili -0,06 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu -0,03 p. b.

detailnejšie údaje 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS