ČLÁNOK
Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2012
5. novembra 2013

V roku 2012 sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 62 144 mil. Eur.

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 876,3 mil. Eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 990,1 mil. Eur, karosérií motorových vozidiel o 633,9 mil. Eur, častí a súčastí prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, monitorov a projektorov o 312,8 mil. Eur.

Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 345,1 mil. Eur, drôtov a káblov izolovaných o 93,4 mil. Eur, polymérov propylénu alebo ostatných olefínov, v primárnych formách o 88,4 mil. Eur a obuvi s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov o 68,5 mil. Eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 15,6 %, Českej republiky o 6,4 %, Poľska o 21 %, Maďarska o 7 %, Rakúska o 3 %, Talianska o 2,3 %, Ruskej federácie o 26,5 %, Spojeného kráľovstva o 20,8 % a Holandska o 2,8 %. Znížil sa vývoz do Francúzska o 7,4 % a Číny o 9,6 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 8,1 % (tvoril 83,7 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 9,4 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 86,6 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 58 588,4 mil. Eur pri medziročnom raste o 5,1 %.

Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 1 166,5 mil. Eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 718,9 mil. Eur, výrobkov s tekutými kryštálmi o 697 mil. Eur, vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 199,1 mil. Eur a strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 148,3 mil. Eur.

Najviac klesol dovoz častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania a rádiolokátorov o 628,4 mil. Eur, diód, tranzistorov a podobných polovodičových prvkov o 350 mil. Eur, liekov o 136,7 mil. Eur, piestových vznetových motorov o 135,6 mil. Eur, čierneho uhlia o 131,8 mil. Eur a koksu a polokoksu z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny o 130,8 mil. Eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 9,7 %, Českej republiky o 1,1 %, Kórejskej republiky o 33,9 %, Číny o 10,6 %, Rakúska o 2,3 % a Japonska o 14,2 %. Znížil sa dovoz z Ruskej federácie o 4 %, Poľska o 1,8 %, Maďarska o 3,7 %, Talianska o 2,1 % a Francúzska o 6,3 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 3,6 % (tvoril 63,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 6,8 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 63 %).

Saldo zahraničného obchodu za rok 2012 bolo aktívne v objeme 3 555,7 mil. Eur (o 2 540 mil. Eur vyššie ako v roku 2011).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 422,8 mil. Eur), Českou republikou (2 983,1 mil. Eur), Poľskom (2 830,6 mil. Eur), Rakúskom (2 737 mil. Eur), Maďarskom (2 187,4 mil. Eur), Spojeným kráľovstvom (1 775,9 mil. Eur), Francúzskom (1 634,6 mil. Eur), Talianskom (1 078,2 mil. Eur), Holandskom (783 mil. Eur), Švédskom (707,3 mil. Eur) a Spojenými štátmi (648,4 mil. Eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou (5 509,3 mil. Eur), Ruskou federáciou (3 313,3 mil. Eur), Čínou (2 322,9 mil. Eur), Japonskom (849,9 mil. Eur), Taiwanom (526,7 mil. Eur), Malajziou (190,1 mil. Eur), Ukrajinou (151,3 mil. Eur) a Indiou (121,4 mil. Eur).

___________________________

Poznámka: údaje sú definitívne (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS