ŠTATISTIKA

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2012

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli pokračoval v raste

30. apríla 2012 

Správa o deficite a dlhu predložená SR Eurostatu k 31.3.2012 za roky 2008 – 2012

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy.

24. apríla 2012 

Vývoj hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roku 2012

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) vo februári oproti februáru 2011 vzrástol o 8,4 %.
Stavebná produkcia za dva mesiacev porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 klesla o 7,9 %

20. apríla 2012 

Vývoj spotrebiteľských cien v marci 2012

Spotrebiteľské ceny v marci v porovnaní s februárom vzrástli v úhrne o 0,3 %

13. apríla 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v marci 2012

V marci 2012 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 3,8 %

13. apríla 2012 

Nové objednávky v priemysle vo februári 2012

Nové objednávky v priemysle vzrástli

12. apríla 2012 

Vývoj hospodárstva SR v januári 2012

V januári 2012 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa dynamika medziročného rastu priemyselnej produkcie výrazne zrýchlila. Stavebná produkcia po medziročnom raste v decembri 2011 znova klesla. Zamestnanosť medziročne klesla vo väčšine sledovaných odvetví. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla vo väčšine odvetví.

21. marca 2012 

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2012

Najviac zamestnaných osôb v januári bolo v priemysle
V januári bola najvyššia priemerná nominálna mesačná mzda v in­for­mač­ných a
ko­muni­kačných činnostiach

12. marca 2012 

Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2012

Spotrebiteľské ceny vo februári v porovnaní s januárom vzrástli v úhrne o 0,2 %.

12. marca 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie vo februári 2012

Vo februári 2012 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 3,8 %.

12. marca 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS