ŠTATISTIKA

Komentár NBS k vývoju inflácie v auguste

Inflácia meraná HICP zaznamenala v auguste na medzimesačnej báze mierny nárast o 0,1 % a na medziročnej báze dosiahla hodnotu 4,1 %, čo bolo menej ako sa očakávalo.

16. septembra 2011 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2011

Priemerná ročná miera inflácie) dosiahla v auguste hodnotu 2,9 %, v porovnaní s jej hodnotou v júli sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu.

14. septembra 2011 

Priemyselná a stavebná produkcia v júli 2011

Index priemyselnej produkcie (IPP) v júli oproti júlu 2010 vzrástol o 5 %.
Celková stavebná produkcia sa v júli v porovnaní s júlom 2010 znížila o 3,9 %

8. septembra 2011 

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2011

V zahraničnom obchode sa v júli podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 117,5 mil. Eur.

8. septembra 2011 

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2011

V 2. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu objem 3 808,5 mil. Eur

6. septembra 2011 

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2011

V bežných cenách hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku medziročne vzrástol o 5,3 % na 17 130,5 mil. Eur

6. septembra 2011 

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2011

Zamestnanosť pokračovala aj v 2. štvrťroku v medziročnom raste

6. septembra 2011 

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2011

Nezamestnanosť druhý štvrťrok po sebe medziročne klesla

6. septembra 2011 

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2011

V priemere za 2. štvrťrok sa zisk nefinančných a finančných korporácií zvýšil me­dziročne o 14,8 % na 3 195,4 mil. Eur

6. septembra 2011 

Výsledky konjukturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2011

Hodnota trojmesačného kĺzavého priemeru indikátora ekonomického sentimentu (IES) naďalej klesá

30. augusta 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS