ŠTATISTIKA

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v máji 2011

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom hodnota v máji vzrástla o 1,2 bodu

30. mája 2011 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2011

Priemerná ročná miera infláciedosiahla v apríli hodnotu 1,8 %

16. mája 2011 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 1. štvrťroku 2011

V 1. štvrťroku 2011 vzrástol hrubý domáci produkt v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 o 3,5 %.

13. mája 2011 

Priemyselná a stavebná produkcia v marci 2011

Index priemyselnej produkcie (IPP) v marci medziročne vzrástol o 6,8 %.
Stavebná produkcia v marci prvýkrát v tomto roku medziročne vzrástla

10. mája 2011 

Vývoj zahraničného obchodu v marci 2011

V marci dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 847,4 mil. Eur pri medziročnom raste o 17,6 %

10. mája 2011 

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2011

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v marci oproti februáru vzrástli o 0,3 %.
Ceny poľnohospodárskych výrobkov
Ceny stavebných prác

29. apríla 2011 

Vývoj hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roku 2011

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) vo februári oproti februáru 2010 vzrástol o 10,8 %

21. apríla 2011 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2011

Priemerná ročná miera inflácie dosiahla v marci 2011 hodnotu 1,6 %

16. apríla 2011 

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Cieľom konferencie v tomto roku bolo prezentovanie výsledkov aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia tretej priority stratégie EUROPA 2020 – inkluzívneho rastu na Slovensku.

14. apríla 2011 

Vývoj hospodárstva SR januári 2011

V januári 2011 si priemyselná produkcia medziročne udržala pomerne rovnomerný vývoj. Stavebná produkcia mierne klesla. Zamestnanosť sa zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach a v priemysle. V ostatných sledovaných odvetviach sa znížila. Tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli takmer vo všetkých odvetviach s výnimkou veľkoobchodu, maloobchodu a ubytovania. Medziročný rast spotrebiteľských cien sa zrýchlil.

21. marca 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS