ŠTATISTIKA

Ceny nehnuteľností na bývanie

Metodické otázky zisťovania cien nehnuteľností na bývanie sú uvedené v príspevku: Sledovanie cien nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku (PDF súbor). údaje za III. štvrťrok 2010 3. november 2010 Ceny nehnuteľností na bývanie podľa typu bytu a domu Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov

3. novembra 2010 

Vývoj hospodárstva SR v auguste a za osem mesiacov roku 2010

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v auguste oproti augustu 2009 vzrástol o 16,3 %

22. októbra 2010 

Údaje o prechode z hrubého domáceho produktu na hrubý národný dôchodok, ktoré boli predložené Slovenskou Republikou Európskej komisii (Eurostatu) 21. 9. 2010 za roky 2002-2009.

Podľa článku 2(2) Nariadenia Rady (ES) o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (1287/2003) členské krajiny EÚ Komisii (Eurostat) poskytujú každý rok údaje za agregát hrubý národný dôchodok (HND) a jeho prvky v termíne do 22. septembra. Zároveň spolu s týmito údajmi každá členská krajina pripravuje a poskytuje správu o kvalite zasielaných údajov. Kým […]

22. októbra 2010 

Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 30.9.2010 za roky 2006 – 2010

V súlade s článkom 4 Nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993(1) o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, je Slovenská republika povinná vykazovať údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre účely posúdenia plnenia Maastrichtských kritérií v […]

22. októbra 2010 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v auguste 2010

V auguste medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 1 %.

13. septembra 2010 

Vývoj zahraničného obchodu v júli 2010

V júli dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 3 757,3 mil

10. septembra 2010 

Finančné hospodárenie korporácií v 1. polroku 2010

V priemere za 1. polrok sa zisk nefinančných a finančných korporácií zvýšil medziročne o 35,9 % na 5 115,5 mil. Eur.

2. septembra 2010 

Tvorba hrubého fixného kapitálu v 1. polroku 2010

V 1. polroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 7 011 mil. Eur

2. septembra 2010 

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2010

V 2. štvrťroku 2010 sa vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 16 355,3 mil. Eur.
V porovnaní s 2. štvrťrokom 2009 vzrástol v stálych cenách o 4,7 %

2. septembra 2010 

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2010

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v júli oproti júnu vzrástli o 0,5 %.

27. augusta 2010 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS