ŠTATISTIKA

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2009

V 2. štvrťroku 2009 sa vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 15 639,5 mil. Eur.

2. septembra 2009 

Tvorba hrubého fixného kapitálu v 1. polroku 2009

Celková tvorba hrubého kapitálu v 1. polroku 2009 medziročne klesla o 20,8 % na 6 466,8 mil. Eur

2. septembra 2009 

Finančné hospodárenie korporácií v 1. polroku 2009

Podľa predbežných výsledkov vytvorili nefinančné a finančné korporácie v 1. polroku zisk v objeme 3 762,8 mil. Eur.

2. septembra 2009 

Základné tendencie vývoja hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roku 2009

Index priemyselnej produkcie (IPP)1) bol v máji oproti máju 2008 nižší o 23,9 %.
Stavebná produkcia za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 klesla o 11,3 % na 2 023,5 mil. Eur.

24. júla 2009 

Forum Statisticum Slovacum 2/2009

Na základe spolupráce so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou Vám prinášame celé druhé číslo piateho ročníka vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum.

9. júla 2009 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť nadviazala spoluprácu s Profini

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť www.ssds.sk a Profini n.o. www.profini.sk nadviazali spoluprácu, ktorej podstatou je nielen sprístupnenie unikátnych materiálov pre čitateľov Profini, ale aj vytvorenie nového priestoru pre publikačnú činnosť a spoluprácu členov SSDS.

30. júna 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS