Autor: ‘Vester Miroslav’

Vedecký základ Nobelových cien za ekonómiu.

Prinášame odkaz na podrobný materiál týkajúci sa vedeckého základu súčasných Nobelových cien za ekonómiu.

22. októbra 2012 

Škola štatistiky EKOMSTAT 2010 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi.“

V dňoch 30.5. – 4. 6. 2010 sa uskutočnila tradičná Škola štatistiky EKOMSTAT 2010 v Trenčianskych Tepliciach. Príspevky účastníkov sú publikované v časopise FORUM STATISTICUM SLOVACUM 3/2010

8. júna 2010 

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2010

Cieľom konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2010 bolo prezentovanie výsledkov aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na Slovensku.

28. apríla 2010 

Forum Statisticum Slovacum 2/2009

Na základe spolupráce so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou Vám prinášame celé druhé číslo piateho ročníka vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum.

9. júla 2009 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť nadviazala spoluprácu s Profini

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť www.ssds.sk a Profini n.o. www.profini.sk nadviazali spoluprácu, ktorej podstatou je nielen sprístupnenie unikátnych materiálov pre čitateľov Profini, ale aj vytvorenie nového priestoru pre publikačnú činnosť a spoluprácu členov SSDS.

30. júna 2009 

Kvalitné dáta pre kvalitné rozhodovanie v zdravotnej starostlivosti

Z iniciatívy Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF) a neziskovej organizácie PROFINI, vydavateľa rovnomenného internetového denníka, stretla skupina odborníkov na panelovej diskusii, kde nosnou témou bola téma „Rozsah a kvalita versus ekonomická efektívnosť zdravotnej starostlivosti“.

6. februára 2009 

Ako stimulovať ekonomiku negatívnymi urokovými sadzbami.

Pre našich čitateľov sme našli celkom zaujímavý članok o tom ako dosiahnuť záporné urokové sadzby. Zdá sa totiž, že pre oživenie americkej ekonomiky je prakticky nulová sadzba Fed-u stale nedostačujúca.

22. januára 2009 

Euro má desať rokov.

Euro bolo uvedené na svetové finančné trhy 1. Januára 1999 ako učtovná mena, ktorá nahradila Európsku menovú jednotku (ECU) v pomere 1:1. Mince a bankovky vstúpili do obehu 1. Januára 2002.
Prečo sa euro zatiaľ nemôže stať prevažujúcou svetovou rezervnou menou?

12. januára 2009 

Problémy s krížovým vlastníctvom firiem v Japonsku.

Jednou z tradícií v Japonsku je, že sa firmy kótované na burze navzájom vlastnia, aby sa chránili pred nečakaným prevzatím zo zahraničia. Zároveň si tak upevňujú dlhodobé obchodné vzťahy medzi sebou.  V čase poklesu akciovéhu trhu sú tak trestané aj inak zdravé firmy tým,  že musia odpisovať nerealizované straty s precenenia týchto dlhodobých investícií.  Pár […]

10. novembra 2008 

Ako zabrániť recesii ?

Štandardná monetárna a fiškálna politika sa môže ukázať ako neúčinná a nemusí zabrániť dlhodobej recesii.  Aká ekonomická politika nás zachrání pred defláciou ? To , že konečným nástrojom môže byť aj “vytlačenie” peňazí rozoberá The Economist v nasledovnom článku. Putting the air back in “Monetising a slug of public debt in this way is bound to […]

4. novembra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS