ČLÁNOK
Forum Statisticum Slovacum 2/2009
9. júla 2009

Na základe spolupráce so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou Vám prinášame celé druhé číslo piateho ročníka vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum. Je zostavené z príspevkov, ktoré sú obsahovo orientované v súlade s tematikou 23. školy štatistiky EKOMSTAT „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi.“ Táto akcia sa uskutočila v dňoch 31. mája – 5. júna 2009 v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.
 
Forum Statisticum Slovacum je vedecký recenzovaný časopis a všetky príspevky na našich stránkach sú publikované so súhlasom redakčnej rady FSS. Celý časopis vo formáte PDF si možete stiahnuť tu.
 
Pre prehľadnosť uvádzame obsah uvedenej publikácie:
 
Luha J.: Korelácia javov
Hornáček K., Luha J., Páleníková A.: Výskum spokojnosti pacientov s bolesťami chrbta so skupinovým cvičením
Chajdiak J.: Ziskovosť v Slovenskej republike v roku 2007
Kabát L., Stehlíková B., Tirpáková A.: Identifikácia zamestnaneckých finančných podvodov
Kvetan V.: Niektoré prístupy k modelovaniu inflácie
Kvetan V., Radvanský M.: Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2009 – 2013
Páleník V., Radvanský M.: Od východu na západ (vývoj zahraničného obchodu Slovenska)
Domonkos T., Pániková L: CGE modelovanie v odvetví železničnej dopravy
Radvanský M.: Vybrané metódy používané v regionálnom modelovaní
Olexa M., Haluška J.:Prepravná náročnosť HDP na Slovensku
Koróny S.: Produkčné funkcie verejných vysokých škôl na Slovensku
Baňasová K., Stankovičová I.: Modelovanie rizikových faktorov pri antibiotickej liečbe infekcií dýchacích orgánov (praktické skúsenosti)
Pániková L.: Alternujúce uzávery v CGE modelovaní
Stehlíková B., Tirpáková A., Kabát L.: Štatistické modely pre odhad indikátorov príjmovej nerovnosti
Řezáč M.: Kreditní skóringové modely a indexy jejich kvality
Řezáč M.: Indexy kvality normálně rozložených skóre
Zelenický Ľ., Šedivý P., Stehlíková B., Tirpáková.A.: Kvalita života
Andrejkovič M., Hajduová Z.: Analýza reklamácií v procesoch opráv
Chajdiak J.: Typy ukazovateľov produkcie
Fabová Ľ.: Využitie makroekonomických štatistických ukazovateľov pri výučbe ekonómie
Hoffman P.: Zahraničný obchod Slovenska s jeho najväčšími obchodnými partnermi
Hranaiová M.: Skúsenosti z vyučovania základov ekonómie použitím grafických úloh
Horka Ľ., Mišota B., Stenchlák M.: Makroekonómia: Spotreba a disponibilný dôchodok
Mišota B., Horka Ľ., Stenchlák M.: Stupeň otvorenosti ekonomiky
Stenchlák M., Horka Ľ., Mišota B.: Štruktúra hrubého domáceho produktu
Chajdiak J., Luha J.: Z histórie Ekomstatov

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS