ČLÁNOK
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť nadviazala spoluprácu s Profini
30. júna 2009

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť www.ssds.sk a Profini n.o. www.profini.sk nadviazali spoluprácu, ktorej podstatou je nielen sprístupnenie unikátnych materiálov pre čitateľov Profini, ale aj vytvorenie nového priestoru pre publikačnú činnosť a spoluprácu členov SSDS.

Hlavným cieľom  je prinášať  detailnejšie  informácie o ekonomickej realite a hľadanie nových súvislostí medzi ekonomickými javmi. Myslime si, že členovia SSDS svojou precíznou prácou k tomutu cieľu výrazne prispejú.

Prvým praktickým krokom tejto spolupráce je zriadenie sekcie Štatistika, v rámci ktorej začíname postupne publikovať prispevky z najnovšieho časopisu Forum Statisticum Slovacum čislo 2/2009, ktoré sú obsahovo orientované v súlade s tématikou 23. školy štatistiky EKOMSTAT „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi“.
Forum Statisticum Slovacum je vedecký recenzovaný časopis a všetky príspevky na našich stránkach sú publikované so súhlasom redakčnej rady FSS.
Celý časopis vo formáte PDF si možete stiahnuť tu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS