ŠTATISTIKA

Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2010

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v júni oproti júnu 2009 vzrástol o 23,5 % a v tomto roku si udržal pomerne rovnomerný vývoj….

23. augusta 2010 

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2010

Spotrebiteľské ceny v júli v porovnaní s júnom vzrástli v úhrne o 0,1 %

13. augusta 2010 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2010

Medziročná inflácia v júli dosiahla v úhrne hodnotu 1,1 %

13. augusta 2010 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2010

V 2. štvrťroku 2010 sa podľa rýchleho odhadu vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 16 339,6 mil. Eur

13. augusta 2010 

Vývoj zahraničného obchodu v júni 2010

V júni dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 096 mil.

11. augusta 2010 

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2010

V júni bola zamestnanosť nižšia ako pred rokom vo všetkých základných odvetviach
V júni bola mzda vyššia ako pred rokom v priemysle a ubytovaní……

10. augusta 2010 

Nové objednávky v priemysle v máji 2010

V máji dosiahli nové objednávky v priemysle objem 2 857,8 mil. Eur.

15. júla 2010 

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2010

V máji pokračovala tendencia medziročného poklesu zamestnanosti
V máji v porovnaní s májom 2009 sa zvýšila mzda v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev

9. júla 2010 

Riadenie kvality a spoľahlivosti produktov

Aplikácia štatistických postupov v priebehu riadenia spoľahlivosti

8. júla 2010 

Využitie štatistických metód vo financiách, managemente a marketingu

Len kvalita obstojí v silnej konkurencii

5. júla 2010 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS